Professionalisering van docenten

Docentplus is toonaangevend in het meten en verbeteren van leerprocessen in het primaire proces en is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem.

Docentplus biedt oplossingen voor kennisvergroting en prestatieverhoging van docenten, leerlingen, school-/teamleiders en besturen en geeft u de kennis en vaardigheden om leren en presteren binnen uw klas en organisatie effectief te implementeren en duurzaam te verbeteren.

Op de onderstaande manier kunt u de inzichten, methoden en instrumenten verwerven om op professionele wijze leerprocessen te meten, sturen, volgen en verbeteren:

 • Masterclass RTTI
 • E-learning
 • Vakwerkmiddagen RTTI
 • Publicaties
 • Online-Studiedagen RTTI
 • Landelijke RTTI-conferentie voor gecertificeerde masters

Er zijn al meer dan 10.000 RTTI-specialisten actief op vele scholen. RTTI is opgenomen in het onderwijsbegrippenkader, in het leerstofaanbod en wordt inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

Wilt u wel eens van gedachten wisselen hoe u de resultaten van uw leerlingen en het rendement van uw schoolbestuur kunt optimaliseren?
Neem dan contact op met één van onze onderwijs-adviseurs: P.Verra (0172-764293), M.Drost (0172-764145), of via info@docentplus.nl.

Wij hopen binnenkort ook u, als enthousiaste docent, team-/schoolleider/bestuurder te ontmoeten om ook op uw school een optimale leercultuur en talentbenutting te realiseren!

De Docentplus aanpak:

 • concrete en transparante invulling van opbrengstgericht werken
 • verbeteren van leerprocessen vanuit het primaire proces
 • direct aansluiten op de dagelijkse lespraktijk
 • praktische toepassingen vanuit wetenschappelijke kennis en inzichten
 • meten, volgen, sturen en verbeteren van het leerproces met RTTI
 • resultaatgerichte experimenten vanuit de eigen vraag
 • ondersteund door praktische formats
 • delen, verdiepen en verankeren van expertise
 • daadwerkelijk verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en rendement
Bijscholing RTTI voor management en coördinatoren
Vrijdag 10 februari 2017
RTTI Conferentie 2017
Vrijdagmiddag 10 maart 2017
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Sluit ook aan op RTTI-online!
RTTI-online-logo
 • webbased toetsanalyse
 • gedifferentieerde cijfers
 • directe feedback bij onvoldoende leerrendement
 • individuele ontwikkeling en diagnose en acties per leerling
 • eenvoudige invoer door docent, leerling, of direct vanuit digitale toets
 • effectiever vergaderen
 • aantoonbaar opbrengstgericht werken

Klik hier voor meer informatie.

RTTIOnline - feedback op maat