Professionalisering van docenten

Docentplus is toonaangevend in het meten en verbeteren van leerprocessen in het primaire proces en is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem.

Docentplus biedt oplossingen voor kennisvergroting en prestatieverhoging van docenten, leerlingen, school-/teamleiders en besturen en geeft u de kennis en vaardigheden om leren en presteren binnen uw klas en organisatie effectief te implementeren en duurzaam te verbeteren.

Op de onderstaande manier kunt u de inzichten, methoden en instrumenten verwerven om op professionele wijze leerprocessen te meten, sturen, volgen en verbeteren:

 • Masterclass RTTI
 • E-learning
 • Vakwerkmiddagen RTTI
 • Publicaties
 • Online-Studiedagen RTTI
 • Landelijke RTTI-conferentie voor gecertificeerde masters

Er zijn al meer dan 1700 RTTI-trainers actief op vele scholen. RTTI is opgenomen in het onderwijsbegrippenkader, in het leerstofaanbod en wordt inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

Wilt u wel eens van gedachten wisselen hoe u de resultaten van uw leerlingen en het rendement van uw schoolbestuur kunt optimaliseren?
Neem dan contact op met één van onze onderwijs-adviseurs: P.Verra (0172-764293), M.Drost (0172-764145), of via info@docentplus.nl.

Wij hopen binnenkort ook u, als enthousiaste docent, team-/schoolleider/bestuurder te ontmoeten om ook op uw school een optimale leercultuur en talentbenutting te realiseren!

De Docentplus aanpak:

 • concrete en transparante invulling van opbrengstgericht werken
 • verbeteren van leerprocessen vanuit het primaire proces
 • direct aansluiten op de dagelijkse lespraktijk
 • praktische toepassingen vanuit wetenschappelijke kennis en inzichten
 • meten, volgen, sturen en verbeteren van het leerproces met RTTI
 • resultaatgerichte experimenten vanuit de eigen vraag
 • ondersteund door praktische formats
 • delen, verdiepen en verankeren van expertise
 • daadwerkelijk verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en rendement
Bijscholing RTTI voor management en coördinatoren
Vrijdag 25 november 2016 VOL
Vrijdag 10 februari 2017
Bijscholing RTTI voor docenten

Talen-werkmiddag

Donderdagmiddag 30 maart 2017

Exact-werkmiddag

Dinsdagmiddag 1 november 2016

Gamma-werkmiddag

Donderdagmiddag 3 november 2016

Delta-werkmiddag

Woensdagmiddag 9 november 2016 VOL
Maandag 27 maart 2017

LO-werkmiddag

Donderdagmiddag 17 november 2016
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Sluit ook aan op RTTI-online!
RTTI-online-logo
 • webbased toetsanalyse
 • gedifferentieerde cijfers
 • directe feedback bij onvoldoende leerrendement
 • individuele ontwikkeling en diagnose en acties per leerling
 • eenvoudige invoer door docent, leerling, of direct vanuit digitale toets
 • effectiever vergaderen
 • aantoonbaar opbrengstgericht werken

Klik hier voor meer informatie.

RTTIOnline - feedback op maat