Basistraining RTTI & OMZA

Het doel van de basistraining RTTI & OMZA is dat docenten hun leerlingen in het leerproces optimaal kunnen ondersteunen.

Om met RTTI en OMZA te kunnen werken in de school en vanuit formatieve evaluatie het potentieel van iedere leerling optimaal te benutten is een basis e-learning ontwikkeld die is opgedeeld in twee modules. De e-learning is zowel individueel, als team of schoolbreed te volgen. De modules bestaan uit een mix van informatie, filmpjes en opdrachten. Na het volgen van de basis e-learning (module 1 en 2) ben je op de hoogte van:

  • de inhoud, toepassingen en opbrengsten van RTTI en OMZA
  • de verschillende toetsvormen
  • de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een goede toets of opdracht
  • alle zaken rondom de analyse van het leerproces
  • het stellen van een goede diagnose van het leerproces
  • verbeteracties en leerstrategieën op maat die direct inzetbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk

RTTI & OMZA

RTTI is de standaard om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen Leren denken en gedrag: verkrijg met OMZA concreet zicht op de gedragsindicatoren om ook de vorming van leerlingen te ontwikkelen.
Reproductie = R
Training = T1
Transfer = T2
Inzicht, Innovatie = I
O = Organisatie
M = Meedoen
Z = Zelfvertrouwen
A = Autonomie
RTTI en OMZA

Je werkt niet met standaardcasussen, maar past het geleerde tijdens de twee e-learningmodules direct toe op je eigen (praktische)opdrachten of toetsen en leert ook concreet werken met RTTI-online, het overkoepelende digitale methode-onafhankelijke dashboard dat de ontwikkeling van de leerling over de vakken en methodes heen samenbrengt en stimuleert, met of zonder cijfers. RTTI-online biedt de benodigde informatie voor formatieve evaluatie en genereert direct feedback voor je eigen onderwijs en op de gemaakte e-learningopdrachten.

Je doorloopt deze basis e-learning in eigen tempo en vraaggestuurd, zodat er optimaal kan worden gedifferentieerd en gepersonaliseerd. Het succesvol afronden van deze basistraining kost ongeveer twee dagen, de twee modules zijn ook gemakkelijk op te splitsen in meerdere studiemomenten.

De basistraining RTTI & OMZA is ook schoolbreed in te zetten tijdens studiedagen. Reserveer hiervoor twee studiedagen. Docenten volgen de e-learning gedifferentieerd op eigen tempo in de school. De benodigde materialen worden vooraf naar school toegestuurd. Vanzelfsprekend kun je ook na de studiedag nog verder werken in de modules en deze raadplegen, ook als er iemand ziek is, bapo heeft, etc. kan op een later moment de expertise nog worden verworven.

Voor een effectieve implementatie adviseren wij de e-learning in te bedden in de jaarcyclus die de school toch al volgt. In Nederland heeft vrijwel elke school het schooljaar opgedeeld in 3, 4 of 5 periodes. Volg aan het begin van zo’n periode de eerste module, waarin RTTI en OMZA uitgebreid worden toegelicht voor de verschillende vakken. De docent kan de kwaliteit van de eigen opdrachten en toets(en) dan zelf direct onder de loep nemen. Je gebruikt dus heel praktisch je eigen opdrachten en de toets die je aan het eind van die periode afneemt als oefenmateriaal. Aan het eind van de periode ga je diezelfde opdracht of toets analyseren met behulp van de expertise die aan de orde komt in de tweede module. Je hebt na het volgen van de gehele basistraining als docent de expertise om je leerlingen in hun leerproces optimaal te ondersteunen met behulp van de formatieve evaluatie ondersteund door RTTI en OMZA.

Bij de basismodules 1 en 2 ontvang je zowel het Handboek RTTI, als het boek Slimmer Leren en daarnaast krijgt de school een proeflicentie op RTTI-online. Deze training is gevalideerd door het register leraar en wordt door docenten zeer hoog gewaardeerd. De kosten voor deze training bedragen €500,- per deelnemer bij individuele inschrijving (en €190,- per deelnemer bij locatiebrede inzet).

De beste scholing sinds jaren. Zeer effectief, zeer toepasbaar op school, een daadwerkelijke toevoeging aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zeer vakkundig en bekwaam. Alles is direct praktisch toepasbaar binnen de school (Ronald, docent tn/wi/ec, afdelingsleider, SSGH)

Inschrijfformulier Basistraining RTTI & OMZA Online inschrijven

IPON 2020

De beste scholing sinds jaren. Zeer effectief, zeer toepasbaar op school, een daadwerkelijke toevoeging aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zeer vakkundig en bekwaam. Alles is direct praktisch toepasbaar binnen de school.

- Ronald, docent tn/wi, afdelingsleider, ssgh
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.