Studie(mid)dag RTTI & OMZA

De basistraining RTTI & OMZA is ook schoolbreed in te zetten tijdens studiedagen. Reserveer hiervoor twee studiedagen. Docenten volgen de e-learning gedifferentieerd op eigen tempo in de school. De benodigde materialen worden vooraf naar school gestuurd. Vanzelfsprekend kun je ook na de studiedag nog verder werken in de modules en deze raadplegen, ook als er iemand ziek is, bapo heeft, etc., kan op een later moment de expertise nog worden verworven.

Voor een effectieve implementatie adviseren wij de e-learning in te bedden in de jaarcyclus die de school toch al volgt. In Nederland heeft vrijwel iedere school het schooljaar opgedeeld in 3, 4 of 5 periodes. Volg aan het begin van zo’n periode de eerste module waarin RTTI en OMZA uitgebreid worden toegelicht voor de verschillende vakken. De docent kan de kwaliteit van de eigen opdrachten en toets(en) van die periode dan direct zelf onder de loep nemen. Je gebruikt dus heel praktisch je eigen opdrachten en de toets die je aan het eind van die periode afneemt als oefenmateriaal. Aan het eind van die periode ga je de resultaten op diezelfde opdracht/toets analyseren met behulp van de expertise die aan de orde komt in de tweede module.

Illustratie RTTI-onlineDeze training is door de school zelf flexibel en gedifferentieerd in te plannen op twee studiedagen, of in meerdere studiemomenten. De kosten bij schoolbrede inzet bedragen €190,- per deelnemer inclusief het Handboek RTTI, het boek Slimmer Leren en een proeflicentie op RTTI-online. Mochten er collega’s zijn die al eerder een scholingscertificaat voor de basistraining hebben behaald, kun je op maat verder professionaliseren door op het inschrijfformulier een andere vervolgtraining aan te geven.

Na het team- of locatiebreed volgen van deze twee studiedagen, kun je de opbrengsten nog verder verbeteren met formatieve evaluatie en effectieve leerlingbesprekingen. Zie hiervoor ook de mentorentraining, de training Toetsbeleid & Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders en de Managementtraining kwaliteitszorg in de school. Indien gewenst is het ook mogelijk de studiedag te laten begeleiden door RTTI-trainers van Docentplus of CPS.

Inschrijfformulier Studie(mid)dag RTTI & OMZA

IPON 2020
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.