Formatief evalueren én verbetering onderwijskwaliteit

Formatief evalueren staat volop in de schijnwerpers. Logisch, want met formatief evalueren stel je toetsen en lessen in dienst van het leren, en dat wil élke docent. Als je een leerling verder wil helpen in zijn leerproces is het belangrijk dat je inzicht geeft in wat het leerdoel is (feedup) waar hij staat (feedback) en hoe hij verder moet komen (feedforward).
Poster RTTI & OMZA Daarbij is RTTI de taal waarmee je over leren praat en OMZA de taal van het leergedrag. RTTI-online is een interactief dashboard met instrumenten waarmee je formatief evalueren mogelijk en makkelijk maakt.

Formatieve toetsen neem je af tijdens het leerproces. In tegenstelling tot summatieve toetsen, waarmee je een leerproces afsluit. Aan het resultaat van een formatieve toets kun je zien waar een leerling staat ten opzichte van een einddoel en welke stap of stappen een leerling dus nog moet zetten.

Hoe kun je formatief evalueren met RTTI-online? Je neemt voor jouw vak een toets of opdracht af waar je van R tot en met I vragen in opneemt (of vanuit een andere taxonomie). De toetsresultaten worden automatisch (bij digitale afname) of handmatig (door de leerling of door jou) ingevoerd in RTTI-online. Het invoeren gaat heel eenvoudig. Daarnaast stimuleert RTTI-online met de OMZA-module en executieve functies ook de ontwikkeling van het leergedrag.

RTTI-online ondersteunt de leerling bij het reflecteren en laat vervolgens aan de leerling zien welke cognitieve- en gedragscategorie hem goed afgaat, waar hij zich nog in kan ontwikkelen en geeft direct concrete verbetermogelijkheden aan. Tevens krijg je als docent feedback op de kwaliteit van je toets en feedforward voor je onderwijs. De docent heeft hierbij alle vrijheid in de keuze voor eigen toetsen en opdrachten, methodetoetsen en/of externe toetsen, of een eigen taxonomie. Geheel onafhankelijk dus. Bovendien vind je in RTTI-online voor je vak alle leerdoelen vanuit het wettelijk kader (CvTE & SLO) mét concrete feedup. Deze leerdoelrubrics zorgen voor doelbepaling bij de leerling en maken reflecteren nog makkelijker.

Leren van een toets of opdracht is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Formatief evaluerenWil je gerichter toetsen en handreikingen bij formatief evalueren? Volg dan de e-learning

Wij vertellen je graag meer over het schoolbreed inzetten van formatief evalueren en verbetering van de onderwijskwaliteit met RTTI & OMZA passend bij jullie school, leerlingen en doelen om het potentieel van iedere leerling optimaal te benutten. Neem direct contact op met de ontwikkelaars: Petra Verra (06-18584276) of Marinka Drost (06-29206759) of via info@docentplus.nl.

RTTI is de standaard voor formatieve evaluatie en onderwijs op maat en wordt inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt. Werk je wel al met RTTI, maar nog niet met RTTI-online voor verdere ondersteuning bij formatief evalueren, onderwijskwaliteit en effectieve leerlingbesprekingen en willen jullie dit gratis uitproberen?

Sluit nu aan op RTTI-online

De Docentplus aanpak:

  • direct aansluiten op de dagelijkse lespraktijk
  • praktische toepassingen vanuit wetenschappelijke kennis en inzichten
  • doel: optimaal benutten van het potentieel van iedere leerling