Professionalisering van docenten

Docentplus is toonaangevend in het meten en verbeteren van leerprocessen in het primaire proces en is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem.

Wij bieden oplossingen voor kennisvergroting en prestatieverhoging van docenten, leerlingen, school-/teamleiders en besturen en geven de kennis en vaardigheden om leren en presteren binnen jouw klas en organisatie effectief te implementeren en duurzaam te verbeteren.

Op professionele wijze leerprocessen meten, sturen, volgen en verbeteren kun je realiseren via:

 • Basistraining RTTI (e-learning 1 & 2)
 • Plusmodules e-learning 3 & 4
 • Masterclass RTTI
 • Managementclass RTTI
 • Studiedag RTTI met e-learning op maat
 • Landelijke RTTI-conferentie voor RTTI-masters en super-users

Een aantal adviseurs van CPS is intensief in RTTI getraind en gecertificeerd om uw vakgroepen en teams na het volgen van de basistraining RTTI indien gewenst ook persoonlijk te kunnen begeleiden. Zie www.cps.nl/rtti

RTTI is opgenomen in het onderwijsbegrippenkader, de leermiddelen en toetsen van vele uitgevers en docenten. RTTI is de standaard voor formatieve evaluatie en onderwijs op maat en wordt inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

Ook de resultaten van jouw leerlingen en het rendement van het schoolbestuur optimaliseren?
Neem dan contact op met de RTTI-ontwikkelaars: Petra Verra (0172-764293), Marinka Drost (0172-764145), of via info@docentplus.nl.

Wij hopen binnenkort ook jou, als enthousiaste docent, team-/schoolleider/bestuurder te ontmoeten om ook op jullie school een optimale leercultuur en talentbenutting te realiseren!

De Docentplus aanpak:

 • concrete en transparante invulling van ontwikkelingsgericht werken
 • continu verbeteren van leerprocessen vanuit het primaire proces
 • direct aansluiten op de dagelijkse lespraktijk
 • praktische toepassingen vanuit wetenschappelijke kennis en inzichten
 • formatieve evaluatie met of zonder cijfer
 • meten, volgen, sturen en verbeteren van het leerproces met RTTI-online
 • resultaatgerichte onderzoeken vanuit de eigen praktijk
 • ondersteuning door praktische instrumenten
 • daadwerkelijk verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en rendement
 • optimaal benutten van het potentieel van iedere leerling
Bijscholing RTTI voor management en coördinatoren

Vrijdag 6 oktober 2017

RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Sluit ook aan op RTTI-online!
RTTI-online-logo
 • webbased toetsanalyse
 • gedifferentieerde cijfers
 • directe feedback bij onvoldoende leerrendement
 • individuele ontwikkeling en diagnose en acties per leerling
 • eenvoudige invoer door docent, leerling, of direct vanuit digitale toets
 • effectiever vergaderen
 • aantoonbaar opbrengstgericht werken

Klik hier voor meer informatie.

RTTIOnline - feedback op maat