Professionalisering van docenten en schoolleiding

Docentplus is toonaangevend in het formatief evalueren en verbeteren van leerprocessen en is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem.

RTTI is de standaard om scherp en transparant de cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen. Deze taal over leren is voorwaardelijk voor formatieve evaluatie, zodat opdrachten en toetsen doen waarvoor ze bedoeld zijn: bijdragen aan effectief onderwijs en laten zien welke kansrijke verbeteracties mogelijk zijn. Dit maakt dat de leerdoelen helder zijn, dat je weet waar de leerling staat ten opzichte van de leerdoelen. Het geeft inzicht in wat de leerling nog verder moet ontwikkelen en biedt gerichte interventies. OMZA ondersteunt met de gedragsindicatoren daarnaast de persoonsvorming, waar het bij effectief leren om gaat.

RTTI-online faciliteert methode-onafhankelijke dashboards waarin alle data samenkomen. RTTI en OMZA zijn een bewezen effectief middel voor formatieve evaluatie, de kern en het vliegwiel van kwaliteitszorg in de school. Waardoor leerlingen op hun individuele niveau continu worden gestimuleerd om steeds de volgende stap in het leerproces te zetten en docenten hun onderwijs doorlopend verder kunnen verbeteren.

RTTI trainingenOp professionele wijze leerprocessen meten, sturen, volgen en verbeteren kun je realiseren via:

Verder organiseren we jaarlijks een landelijke RTTI-conferentie voor RTTI-masters en super-users.

Een aantal adviseurs van CPS is intensief in RTTI getraind en gecertificeerd om uw vakgroepen en teams na het volgen van de Basistraining RTTI & OMZA indien gewenst ook persoonlijk te kunnen begeleiden. Zie www.cps.nl/rtti.

RTTI is opgenomen in het onderwijsbegrippenkader, de leermiddelen en toetsen van vele uitgevers en docenten. RTTI is de standaard voor formatieve evaluatie en onderwijs op maat en wordt inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

Ook de resultaten van jouw leerlingen en het rendement van het team nog verder verbeteren?
Neem dan contact op met de RTTI-ontwikkelaars: Petra Verra (0172-764293), Marinka Drost (0172-764145), of via info@docentplus.nl.

Wij hopen binnenkort ook jou, als enthousiaste docent, team-/schoolleider/bestuurder te ontmoeten om een optimale kwaliteitsgerichte cultuur en talentbenutting te helpen realiseren!

RTTI-trainingspartner

RTTI-trainingspartner

De Docentplus aanpak:

 • concrete en transparante invulling van ontwikkelingsgericht werken
 • continu verbeteren van leerprocessen vanuit het primaire proces
 • systematische en cyclische werkwijze
 • direct aansluiten op de dagelijkse lespraktijk
 • praktische toepassingen vanuit wetenschappelijke kennis en inzichten
 • formatieve evaluatie met of zonder cijfer
 • meten, volgen, sturen en verbeteren van het leerproces met RTTI-online
 • resultaatgerichte onderzoeken vanuit de eigen praktijk
 • ondersteuning door praktische instrumenten
 • daadwerkelijk verbeteren van de eigen onderwijspraktijk en rendement
 • optimaal benutten van het potentieel van iedere leerling

Webservices met Magister, SOMtoday

Methode-ondersteund door Noordhoff uitgevers, Staal & Roeland, ThiemeMeulenhoff, Beats ‘n Bits, IkCirculeer, Essener, Edu’Actief

IPON 2020
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Sluit ook aan op RTTI-online!
RTTI-online-logo
 • webbased toetsanalyse
 • gedifferentieerde cijfers
 • directe feedback bij onvoldoende leerrendement
 • individuele ontwikkeling en diagnose en acties per leerling
 • eenvoudige invoer door docent, leerling, of direct vanuit digitale toets
 • effectiever vergaderen
 • aantoonbaar opbrengstgericht werken

Klik hier voor meer informatie.

RTTIOnline - feedback op maat