Formatief & summatief evalueren én versterkt mentoraat

Effectief evalueren
Formatief evaluerenFormatief evalueren en programmatisch toetsen staan volop in de schijnwerpers. Logisch, want hiermee stel je toetsen en lessen in dienst van het leren. Dat geldt ook voor summatieve toetsen met een herkansingsmogelijkheid of onderdelen die verderop in het curriculum nog weer aan de orde komen.

Evalueren met RTTI & OMZA
Als je een leerling verder wil helpen in zijn leerproces is het dus sowieso belangrijk dat je inzicht geeft in wat het leerdoel is (feedup) waar hij staat (feedback) én hoe hij verder moet komen (feedforward). RTTI is hierbij de metataal voor de cognitieve kant van het leerproces en OMZA is de taal over het leergedrag.

Poster RTTI & OMZA

RTTI-online
Formatief en summatief evalueren gaat gemakkelijk met RTTI-online. Je krijgt hiermee vanzelfsprekend ook automatisch feedback op de kwaliteit van je opdracht, toets of examen. De docent heeft hierbij alle vrijheid in de keuze voor eigen toetsen en opdrachten, methodetoetsen en/of externe toetsen en ook voor een andere taxonomie. Geheel onafhankelijk dus. Bovendien vind je in RTTI-online voor je vak alle leerdoelen vanuit het wettelijk kader (CvTE & SLO) mét concrete feedup. Deze leerdoelrubrics zorgen voor doelbepaling bij de leerling en maken reflecteren nog makkelijker.
Daarnaast stimuleert RTTI-online met de OMZA-module en executieve functies ook de ontwikkeling van het leergedrag. RTTI-online ondersteunt ook de leerling bij het reflecteren en laat vervolgens aan de leerling zien welke cognitieve- en gedragscategorie hem goed afgaat, waar hij zich nog in kan ontwikkelen en wat kansrijke strategieën zijn.

Versterkt mentoraat
Met dit interactieve overstijgende dashboard krijg je het leerproces van iedere leerling van alle vakken overzichtelijk in beeld op basis van gefundeerde data met acties. De periodieke rapportage met kwalitatieve feedback wordt door leerlingen en mentoren gebruikt voor een effectieve leerlingbespreking en coach-/driekhoeksgesprekken.

Studiedag, training of e-learning
Wil je ook leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen in hun leerproces? Meer uit je opdrachten en toetsen halen? De kwaliteit van je schoolexamens borgen, of praktische handreikingen bij formatief en summatief evalueren? Bel ons dan voor het verzorgen van een studiedag of training, of volg de e-learning Toetsexpert formatief evalueren

Meer informatie?
Wij vertellen je graag meer over het schoolbreed inzetten van formatief en summatief evalueren, versterkt mentoraat en verbetering van de onderwijskwaliteit met RTTI & OMZA om het potentieel van iedere leerling optimaal te benutten. Maak direct een afspraak of stel je vraag aan de ontwikkelaars: Petra Verra (06-18584276) of Marinka Drost (06-29206759) of mail naar info@docentplus.nl.

RTTI-online gratis uitproberen?
RTTI is de standaard voor formatieve & summatieve evaluatie en wordt inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt. Werk je wel al met RTTI en wil je verdere ondersteuning bij formatief evalueren, onderwijskwaliteit en effectieve leerlingbesprekingen? Stuur dan een mail aan info@rttionline.nl of klik op onderstaande button.

Proeflicentie RTTI-online