Dataspecialist RTTI-online

Het doel van deze training is aan de hand van gestructureerde data uit RTTI-online voor jouw school zichtbaar te maken hoe je het beste uit de leerlingen kunt halen. Deze training is geschikt voor docenten met een goed ontwikkeld analytisch vermogen, vakgroepleiders, RTTI- en jaarlaagcoördinatoren en Masters RTTI.

In deze training leer je de resultaten te verbeteren door te sturen op opbrengsten. Je leert waaraan een goede kwaliteitszorgcyclus moet voldoen. Je leert ook de data uit RTTI-online te interpreteren en vanuit daar in samenspraak met collega’s schooleffectieve acties en verbeterplannen te verbinden aan de analyses.

Na het volgen van deze training ben je op de hoogte van:

  • het interpreteren van de verschillende soorten data vanuit RTTI-online
  • werken vanuit de kwaliteitszorgcyclus: gestructureerd data verzamelen,  data analyseren, data interpreteren, effectieve interventies inzetten en evalueren
  • het gebruiken van data-analyses om leerlingresultaten te verbeteren
  • de variabelen die op jouw school leiden tot hogere opbrengsten
  • het vanuit datamining helpen aansturen en inrichten van een continu verbeterproces in de school

Deze eendaagse training kun je in Bodegraven volgen op maandag 7 oktober 2019. De kosten bedragen €475,- per deelnemer.

Een school heeft met RTTI-online veel data over het onderwijs. Schoolleiding, vakgroepleiders en docenten kunnen die gegevens in de praktijk vaak nog beter benutten om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren of om het onderwijs nog beter af te stemmen op de lesgroep of op een specifieke leerling. Je gaat in deze training allereerst aan de slag met data van je eigen leerlingen en lessen. Je leert werken met RTTI-online voor dataverzameling en analyse, met als doel om tot verbeteracties te komen voor je leerlingen, voor jezelf als docent, voor de vakgroep en voor de school.

Eindelijk een methode-onafhankelijk platform met data die ertoe doen voor de docenten en leerlingen. Zeer nuttig om deze data overkoepelend te analyseren en in te leren zetten als betekenisvolle interventies in de school.

Inschrijfformulier Dataspecialist RTTI-online Online inschrijven

RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.