Dataspecialist RTTI-online

Het doel van deze training is aan de hand van gestructureerde data uit RTTI-online voor jouw school zichtbaar te maken hoe je het beste uit de leerlingen kunt halen. Deze training is bij uitstek geschikt als kopstudie voor Masters RTTI. Verder ook voor vakgroepleiders, RTTI-coördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers en schoolleiding met een goed ontwikkeld analytisch vermogen die de basisexpertise rondom RTTI, OMZA en RTTI-online al beheersen.

In deze training leer je de resultaten te verbeteren door te sturen op opbrengsten. Je leert waaraan een goede kwaliteitszorgcyclus moet voldoen. Je leert ook de data uit RTTI-online te interpreteren en vanuit daar in samenspraak met collega’s schooleffectieve acties en verbeterplannen te verbinden aan de analyses.

Na het volgen van deze training ben je op de hoogte van:

  • het interpreteren van de verschillende soorten data vanuit RTTI-online
  • werken vanuit de kwaliteitszorgcyclus: gestructureerd data verzamelen, data analyseren, data interpreteren, effectieve interventies inzetten en evalueren
  • het gebruiken van data-analyses om leerlingresultaten te verbeteren
  • de variabelen die op jouw school leiden tot hogere opbrengsten
  • het vanuit datamining helpen aansturen en inrichten van een continu verbeterproces in de school

De kosten voor deze eendaagse schooleigen training bedragen €575,- per deelnemer bij minimaal 6 deelnemers en vindt in principe plaats op onze trainingslocatie in Bodegraven. Stem een datum af met Petra via p.verra@docentplus.nl of bel 06-18584276.

Een school heeft met RTTI-online veel data over het onderwijs. Schoolleiding, vakgroepleiders en docenten kunnen die gegevens in de praktijk vaak nog beter benutten om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren of om het onderwijs nog beter af te stemmen op de lesgroep of op een specifieke leerling. Je gaat in deze training allereerst aan de slag met data van je eigen leerlingen en lessen. Je leert werken met RTTI-online voor dataverzameling en analyse, met als doel om tot verbeteracties te komen voor je leerlingen, voor jezelf als docent, voor de vakgroep en voor de school.

Eindelijk een methode-onafhankelijk platform met data die ertoe doen voor de docenten en leerlingen. Zeer nuttig om deze data overkoepelend te analyseren en in te leren zetten als betekenisvolle interventies in de school.
(Ivor, rector Coenecoopcollege)

Online inschrijven