E-learning Toetsexpert formatief evalueren met RTTI

Je wil op een andere manier gaan toetsen. Niet alleen voor een cijfer. Of misschien helemáál niet meer voor een cijfer. Wat je wél wil is dat je met toetsen of opdrachten inzicht krijgt in je leerlingen. En dat je hen vervolgens met gerichte handreikingen vooruit kunt helpen.
Hoe je dat aanpakt? Dat leer je in deze e-learning.

Je leert wat werken met RTTI en OMZA jou oplevert en we laten je zien hoe RTTI-online inzicht en automatisch handreikingen geeft die aansluiten bij het leren (RTTI) en leergedrag (OMZA) van je leerlingen.

Wat je leert pas je direct toe op je eigen toetsen, opdrachten en rubrics, zodat je meteen een start maakt met een verbeterslag van je eigen lespraktijk. Je krijgt daarvoor praktische handvatten, zoals de check- en ontwerplijst, die jou ondersteunt bij het controleren en bij het ontwerpen van kwalitatief goede toetsen. Je leert hoe je tot een zuivere en eerlijke beoordeling komt van summatieve toetsen, zoals PTA-toetsen. Maar bovenal raak je bedreven in het interpreteren van toetsresultaten, het stellen van diagnoses en het bieden van leerstrategieën, zodat je leerlingen zelf het heft in handen kunnen nemen.

De e-learning bestaat uit een mix van informatie, filmpjes en opdrachten. Deze geheel vernieuwde e-learning is de vervanger van de basistraining RTTI & OMZA. Je kunt deze training alleen volgen, maar ook samen met je collega’s. Het succesvol afronden kost afhankelijk van je voorkennis maximaal twee dagen (ook op te splitsen in dagdelen). Je doorloopt deze e-learning in eigen tempo en vraaggestuurd, zodat er optimaal kan worden gedifferentieerd en gepersonaliseerd. Je genereert direct feedback voor je eigen onderwijs en op de gemaakte e-learningopdrachten met behulp van RTTI-online.

Bij de e-learning ontvang je zowel het Handboek RTTI, als het boek Slimmer Leren en daarnaast krijgt de school een proeflicentie op RTTI-online. Deze training is gevalideerd door het register leraar en wordt door docenten zeer hoog gewaardeerd. De kosten voor deze training bedragen €190,- per deelnemer.

De beste scholing sinds jaren. Zeer effectief, zeer toepasbaar op school, een daadwerkelijke toevoeging aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zeer vakkundig en bekwaam. Alles is direct praktisch toepasbaar binnen de school (Ronald, docent tn/wi/ec, afdelingsleider, SSGH)

RTTI & OMZA

RTTI is de standaard om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen Leren denken en gedrag: verkrijg met OMZA concreet zicht op de gedragsindicatoren om ook de vorming van leerlingen te ontwikkelen.
Reproductie = R
Training = T1
Transfer = T2
Inzicht, Innovatie = I
O = Organisatie
M = Meedoen
Z = Zelfvertrouwen
A = Autonomie
RTTI en OMZA

Online inschrijven Schoolbreed Inschrijfformulier