RTTI

RTTI: Het in kaart brengen van de vier cognitieve leer-niveausAls docent en mentor wil je overzicht en inzicht in het leerproces van je leerlingen. RTTI, dé taal over leren, geeft dat inzicht. Je kijkt ermee áchter het cijfer, want zoals je weet is de ene 6 de andere niet. Je ziet waarmee je leerlingen verder kunt helpen. En hoe. Veel docenten werken daarom met RTTI.

RTTI is de standaard om scherp, transparant en efficiënt de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen.

Wat betekenen de letters RTTI?

De R van Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels, belangrijke feiten.

T1 staat voor Training, het toepassen van een getrainde procedure in een bekende context: een grammaticaregel, veiligheidsvoorschriften, of een formule.

T2 staat voor Transfer, het toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context.

I staat voor Inzicht; vanuit verschillende perspectieven analyseren, doorgronden en een oplossing construeren.

RTTI en OMZA Naast de cognitieve niveaus RTTI zijn er gedragsindicatoren OMZA die het leren beïnvloeden. Kan een leerling bijvoorbeeld zijn aantekeningen terugvinden (Organisatie)? Doet hij actief mee in de les (Meedoen)? Staat hij open voor feedback (Zelfvertrouwen)? Is hij zelf in staat tot kritische reflectie (Autonomie)?

Vakoverstijgend dashboard voor formatief evalueren én verbetering onderwijskwaliteit
Als je een leerling of student wil helpen in zijn leerproces is het belangrijk dat je inzicht geeft in waar hij staat en hoe hij verder moet komen. Daarnaast moet voor de leerling het leerdoel helder zijn. Pas als je als leerling weet waar je naartoe moet kun je de acties en strategieën gebruiken voor een volgende stap.
RTTI-online geeft inzicht in de leerling, waarmee formatief evalueren mogelijk wordt. Daarbij is RTTI de taal waarmee je over leren praat en OMZA de taal van het leergedrag.

RTTI-Online biedt analyses per toets per leerling, met geautomatiseerde, individuele feedback. Ook vakoverstijgend voor bijvoorbeeld de leerlingbespreking. Allemaal met één druk op de knop.

Is jouw school ook klaar voor meer inzicht en overzicht in de ontwikkeling van je leerlingen? Vraag dan direct een proeflicentie aan!

Sluit nu aan op RTTI-online

‘RTTI is een prachtig middel om advisering/determinering, doorlopende leerlijnen en kwaliteit van toetsen te borgen, m.a.w. om het leerpotentieel van leerlingen te vergroten’ (Greta, docent Frans, Tweede Fase coördinator vwo, SG. Tabor Werenfridus)

‘RTTI is een geweldig systeem. Echt een eye-opener. Ook voor leerlingen is de methode erg inzichtelijk; zij spoorden mij aan toetsen te analyseren volgens de RTTI-methode’ (Annelies, docent biologie, Arentheem College, Arnhem)

‘Ik heb RTTI en OMZA direct in de praktijk kunnen brengen en heb er dagelijks profijt van. Je draait je lessen op een hoger niveau. Een aanrader voor collega-scholen!’ (Lyda, docent scheikunde, Capellenborg, Wije Zwolle)

‘Bewustwording van het belang inzicht te krijgen en aan het werk te gaan met de onderscheiden cognitieve niveaus in toetsen. Werkwijze geeft de mogelijkheid (en de tools) het geleerde direct toe te passen in de praktijk. Als leidinggevende vind ik het noodzakelijk om over deze kennis te kunnen beschikken om ons team te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, ook als het instrumentarium om het leerpotentieel bij leerlingen te bevorderen.’ (Adriaan, Gomarus College Assen, locatieleider)