RTTI®

RTTI® is een middel om scherp en transparant de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen.

RTTI: Het in kaart brengen van de vier cognitieve leer-niveaus

R = Reproductievragen
T1 = Trainingsgerichte toepassingsvragen
T2 = Transfergerichte toepassingsvragen
I = Inzicht- & Innovatievragen

Na het volgen van de e-learningmodule Toetsbeleid & Kwaliteitszorg, of  indien gewenst onder begeleiding van een gecertificeerde RTTI-trainer (www.cps.nl/rtti), wordt binnen de school de doorlopende leerlijn met RTTI vastgelegd,  die gebaseerd is op het uiteindelijk minimaal te behalen einddoel, namelijk het eindexamen. Door de leerdoelen binnen de doorlopende leerlijn met RTTI te verbinden zie je naast inhoudelijke doelen – welke stof en hoofdstukken behandel je in welk leerjaar, vastgelegd in ondermeer PTA’s en PTO’s  – ook de cognitieve doelen, namelijk op welk niveau wordt de leerstof behandeld. Door met RTTI te werken wordt voorkomen dat de cognitieve sprong voor leerlingen van het ene op het andere leerjaar te groot wordt en er een zogenaamde cijferval ontstaat: het gemiddelde cijfer van een klas daalt met meer dan een halve punt.

De leerdoelen op SE en CSE, kunnen door RTTI te gebruiken binnen de de doorlopende leerlijn op elkaar worden afgestemd waardoor discrepanties in de cijfers kunnen worden voorkomen.

Door met RTTI te gaan werken worden ook alle tussentijdse leerdoelen op weg naar het examen concreet, toetsen en (huiswerk)opdrachten als tastbare ijkpunten in het leerproces die een directe transparante diagnose en gerichte feedback opleveren voor zowel docent, leerling als mentor en ouders.

Docentplus is de grondlegger en ontwikkelaar van het RTTI-systeem. Zij onderscheidt zich van anderen door een unieke aanpak en denkwijze over schoolorganisaties en een holistische benadering, die baanbrekende, meetbare resultaten oplevert. Er zijn boeken en materiaal geschreven, waarin bruikbare formats, leerstrategieën en werkvormen ingedeeld op RTTI zijn opgenomen om direct mee aan de slag te gaan.

Naast RTTI als standaard voor cognitieve ontwikkeling heeft Docentplus ook de vormingsindicatoren OMZA ontwikkeld (O=Organisatie, M=Meedoen, Z=Zelfvertrouwen en A=Autonomie). Hierdoor wordt vanuit zowel cognitie (RTTI) en gedrag (OMZA) zo snel mogelijk de meest kansrijke interventie tot leren zichtbaar.  Zowel voor de cognitieve diagnose met RTTI als de affectieve diagnose met OMZA biedt Docentplus het digitale diagnose-instrument RTTI-online, waarmee iedere leerling, ouder, docent, schoolleider en bestuurder op eenvoudige wijze continu gericht is op het optimaliseren van het leerproces.

IPON 2018
IPON 2018, stand B110
Interview NRO
Interview van de NRO-KENNISNET Onderzoeksconferentie 2017: Weten wat werkt met ict in het onderwijs

Bijscholing RTTI voor management en coördinatoren
Vrijdag 20 april 2018
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Sluit ook aan op RTTI-online!
RTTI-online-logo
  • webbased toetsanalyse
  • gedifferentieerde cijfers
  • directe feedback bij onvoldoende leerrendement
  • individuele ontwikkeling en diagnose en acties per leerling
  • eenvoudige invoer door docent, leerling, of direct vanuit digitale toets
  • effectiever vergaderen
  • aantoonbaar opbrengstgericht werken

Klik hier voor meer informatie.

RTTIOnline - feedback op maat