RTTI-coördinator

Het doel van de training RTTI-coördinator is het optimaal begeleiden van collega’s bij het werken met RTTI & OMZA. Deze training is bij uitstek geschikt als kopstudie voor Masters RTTI, of sterdocenten die de expertise op andere wijze hebben opgedaan, bijvoorbeeld via de e-learningen.

Ervan uitgaande dat je dan alle basiskennis beheerst volg je een dag een training over de praktische toepassingen van RTTI & OMZA, de nieuwste ontwikkelingen en de aansturing daarvan. Tevens ontvang je een dagdeel schooleigen coaching op maat m.b.t. jouw individuele ontwikkelpunten en jullie schooleigen implementatie.

We adviseren je met klem om deze training samen met een collega te volgen, dit kan een RTTI/OMZA-expert-docent zijn, of bijvoorbeeld een van de teamleiders. Het schooleigen dagdeel is in overleg af te stemmen en vindt ook plaats op onze trainingslocatie in Bodegraven.

Na het volgen van deze training ben je op de hoogte van:

  • de laatste ontwikkelingen m.b.t. formatief evalueren en RTTI & OMZA
  • het gebruiken van data-analyses om leerlingresultaten te verbeteren
  • verschillende implementatiemogelijkheden met voor- en nadelen
  • werken vanuit een kwaliteitszorgcyclus

De curusdag RTTI-coördinatoren zal op maandag 3 oktober plaatsvinden in Bodegraven. De kosten voor de cursusdag en het dagdeel schooleigen coaching bedragen €875,- per deelnemer inclusief alle materialen, koffie/thee en lunch tijdens de cursusdag. Dit bedrag is vrijgesteld van btw vanwege onze CRKBO-certificering.
Bij minimaal 6 deelnemers kan deze training ook voor een eigen bestuur worden georganiseerd. Stem in dat geval een datum af met Petra via p.verra@docentplus.nl of bel 06-18584276.

Online inschrijven