Managementtraining

Het doel van deze training is het aansturen en implementeren van planmatig werken aan continue kwaliteitsverbetering, waarbij de leerling en het leerproces in de school centraal staan. Deze training is geschikt voor school- en teamleiders en kwaliteitszorgmedewerkers.

Het aansturen en inrichten van een duurzaam verbeterproces vraagt om een kwaliteitsgerichte cultuur met een goede ondersteunende structuur. Je werkt aan de hand van een beproefde blauwdruk de inhoud voor je eigen school uit en leert hoe je een continue verbeterproces duurzaam implementeert en vervolgens realtime kunt monitoren en faciliteren.

Na het volgen van de managementtraining kwaliteitszorg in de school ben je op de hoogte van:

  • RTTI/OMZA-model voor onderwijskundige aansturing
  • het omzetten van informatie uit het managementdashboard van RTTI-online in acties die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
  • effectief (laten) aansturen van leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen
  • betrekken van de leerling in het leerproces
  • aansturen vakgroepen vanuit formatieve evaluatie: van elkaar leren en verbeteren vanuit toetsanalyse, minder toetsen met meer effect
  • onderwijs op maat
  • gefundeerde determinatie en profielkeuze met RTTI en OMZA
  • de data vanuit RTTI-online gebruiken voor het nieuwe toezichtkader

De kosten voor deze eendaagse schooleigen training bedragen €575,- per deelnemer bij minimaal 6 deelnemers en vindt plaats op onze trainingslocatie in Bodegraven. Stem een datum af met Petra via p.verra@docentplus.nl of bel 06-18584276.

Deze eendaagse training wordt ook op open inschrijving op onze trainingslocatie in Bodegraven gegeven. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen. De kosten hiervoor bedragen €575,-. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Petra: p.verra@docentplus.nl

Online inschrijven