Train de trainer formatief evalueren met RTTI en OMZA in het MBO

Formatief evaluerenJe wil dat studenten inzicht hebben in de doelen (feedup) en dat je inzicht krijgt in waar je studenten staan (feedback). En dat je hen vervolgens met gerichte handreikingen vooruit kunt helpen (feed forward).

Waarom is de ene 6 de andere 6 niet (als je met cijfers werkt) en haalt de ene student zijn tentamens steeds niet en de andere wel? en welke gevolgen heeft dat voor een student?

We duiken achter de kracht van het geven van feedup (leerdoelrubric) en achter de beoordeling van jullie studenten. Als je twee studenten hebt die eenzelfde beoordeling hebben, hebben zij niet altijd dezelfde manier van leren en werken. Je wilt graag weten hoe zij leren. En hoe je hen kunt helpen zich verder te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Je leert coderen met RTTI (Reproductie, Training, Transfer, Inzicht) en ervaart je hoe je hiermee de leerdoelen inzichtelijker kunt maken, hoe je makkelijker kunt zien waar de ingang tot leren zit bij een student én hoe je de studenten dan heel gericht met leerstrategieën verder op weg kunt helpen.

Voor een optimaal leerproces is het ook belangrijk inzicht te hebben in de gedragskant van het leren. Je leert die te observeren aan de hand van OMZA (Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonomie) en ook hier waar nodig feedback en feed forward (acties) op te geven. Studenten kunnen ook een OMZA-selfie doen om zelf te reflecteren op hun studiegedrag.
Je leert wat werken met RTTI en OMZA jou oplevert en we laten je zien hoe de RTTI-online app ondersteunt bij formatief evalueren en het leerproces van de student. Met een handig overzicht voor coachgesprekken.

Deze tweedaagse opleiding vindt plaats op onze trainingslocatie in Bodegraven. Bij deze train-de-trainer ontvang je zowel het Handboek RTTI, als het boek Slimmer Leren en daarnaast krijgt jullie instelling een proeflicentie op RTTI-online. Verder ontvang je ook materiaal om de opgedane expertise op school te kunnen delen en je collega’s te ondersteunen. De training staat open voor alle MBO-docenten. De kosten voor deze train-de-trainer opleiding bedragen €875,- per deelnemer, bij minimaal 6 deelnemers van een bestuur en vindt in principe plaats op onze trainingslocatie in Bodegraven. Stem een datum af met Petra via p.verra@docentplus.nl of bel 06-18584276.

RTTI & OMZA

RTTI is de standaard om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen Leren denken en gedrag: verkrijg met OMZA concreet zicht op de gedragsindicatoren om ook de vorming van leerlingen te ontwikkelen.
Reproductie = R
Training = T1
Transfer = T2
Inzicht, Innovatie = I
O = Organisatie
M = Meedoen
Z = Zelfvertrouwen
A = Autonomie
RTTI en OMZA

Online inschrijven