Masterclass RTTI

De masterclass RTTI staat open voor sterdocenten, vakgroepleiders, RTTI- en jaarlaagcoördinatoren van een school. Het doel van deze leergang is het planmatig werken aan continue kwaliteitsverbetering van je onderwijs, waarbij de leerling en het leerproces centraal staan. Verder het praktisch ondersteunen van collega’s en schoolleiding bij het inzetten van verbeteracties vanuit formatieve evaluatie.

Illustratie Masterclass RTTIDe Masterclass beslaat drie e-learning modules en drie live-bijeenkomsten (tevens ook ondersteund met e-learning). De Masterclass start met drie modules via e-learning. In de eerste module een introductie op de gehele training en een nulmeting om te bepalen hoe de school, het team, de vakgroep en het mentoraat ervoor staan en aandacht voor de opzet van een praktisch klein onderwijskundig onderzoek rondom de opbrengst van RTTI of OMZA in de school. In de tweede (basis)module staan RTTI en OMZA en de kwaliteit van opdrachten en toetsen centraal. Vervolgens volg je de derde (basis)module online met alle expertise rondom normering, waardering, diagnoses, leerstrategieën en acties op maat voor de leerling en docent. Deze drie e-learningmodules volg je in eigen tijd en op eigen locatie.

Daarna analyseer je tijdens een live-bijeenkomst op ons expertisecentrum in Bodegraven het examen en borg je de doorlopende leerlijn. De daarop volgende live-bijeenkomst gaat over allerlei praktische vormen van differentiatie, van leerversterkende werkvormen tot motivatie, leer- en doceeraanpakken, leerdoelgestuurd werken en onderwijs op maat. Na afronding van de bovengenoemde onderdelen is er tijdens de laatste live-bijeenkomst aandacht voor het cyclisch werken in de school en duurzame implementatie van de verschillende instrumenten en het onderwijskundige onderzoek.

Dit Masterclassprogramma kun je volgen vanuit verschillende perspectieven:

1. Je volgt het programma puur voor jezelf als docent, voor je eigen ontwikkeling en verdere professionele groei.

2. Je kunt het programma ook volgen om collega’s in de vakgroep, het team of de directie verder te ondersteunen vanuit de opgedane expertise.

3. Je volgt het programma vanuit de verantwoordelijkheid als RTTI-/jaarlaagcoördinator om op alle niveaus (leerling, docent, team, vakgroep) te kunnen zien welke processen doorlopen worden, zodat je deze processen ook optimaal kunt aansturen, faciliteren en implementeren.

A Start
(1 dagdeel)
 • Introductie en nulmeting in de school.
Zelfstandig via e-learning
B Module 1
(2 dagdelen)
 • Toetskwaliteit
 • RTTI & OMZA
Zelfstandig via e-learning
C Module 2
(2 dagdelen)
 • Toetsanalyse
 • Formatieve evaluatie met RTTI-online/li>
 • Diagnose, leerstrategieën en acties voor de leerling
Zelfstandig via e-learning
D Module 3
(2 dagdelen)
 • Optimale doorlopende leerlijn & PTD
 • De vakgroep als datateam en effectieve rapportvergaderingen
maandag 27 januari 2020*

10.00u-16.00u Nassaustraat 1, Bodegraven

E Module 4
(2 dagdelen)
 • Praktisch differentiëren met RTTI
 • Werkvormen, docentrollen, leeraanpakken, flexibele leerlijnen, leerdoelgestuurd werken, etc.
 • Onderwijs op maat
dinsdag 17 maart 2020*

10.00u-16.00u Nassaustraat 1, Bodegraven

F Module 5
(1 dagdeel)
 • Ontwikkelingsgericht werken en onderwijskundige aansturing van de vakgroep/team
 • Implementatie, scholing & Planning
donderdag 4 juni 2020

10.00u-16.00u Nassaustraat 1, Bodegraven

De Masterclass kun je geheel flexibel doorlopen door zelfstandig op eigen locatie en zelfgekozen data de e-learningmodules te volgen en de daarin aangegeven opdrachten en het praktische onderwijskundige onderzoek uit te voeren. Tevens zijn er (facultatief*) live-bijeenkomsten te volgen, die georganiseerd worden voor deelnemers aan de Masterclass. Tijdens die (mid)dagen staan elke keer andere onderwerpen interactief centraal die ook in de e-learning volledig zijn uitgewerkt. Je werkt tijdens de live-bijeenkomsten delen van de reguliere e-learning uit, en maakt daarvan uiteindelijk ook alle opdrachten. De live-bijeenkomsten bieden tevens gelegenheid om collega’s van andere scholen te ontmoeten. De eerste twee live-bijeenkomsten zijn facultatief, de laatste live-bijeenkomst op 4 juni is verplicht indien je ook een certificering wenst.

De bovengenoemde Modules zijn ook zeer geschikt om tijdens een schoolbrede studiedag los als e-learning in te zetten voor verdere professionalisering van de rest van het docententeam. De collega’s die de Masterclass RTTI volgen, kunnen hierbij ondersteunen.

TZSZgs4hFm

Voor overige informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marinka Drost, telefoon (06)29206759, of Petra Verra (06)18584276 of e-mail: info@docentplus.nl.

Inschrijfformulier Masterclass RTTI Online inschrijven

IPON 2020
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.