Feedback op maat met RTTI-online

RTTI-online geeft je inzicht in leerlingen, lesstof en de kwaliteit van je toetsen. Daarnaast handreikingen waarmee leerlingen vooruit worden geholpen en waarmee je de kwaliteit van de lesstof naar een hoger plan kunt tillen. Daarbij is RTTI de taal waarmee je over leren praat en OMZA de taal van het leergedrag.

RTTI-online maakt zichtbaar waar de ingang tot leren zit: in R, T1, T2 of I. Zo kunnen leerlingen gericht zelf aan de slag, ongeacht welke lesmethode of taxonomie je gebruikt en welke vakken een leerling ook volgt. Een uitstekend startpunt voor formatief werken!
Ook krijg je inzicht in de leerdoelen en de lesstof. Alle leerdoelen van het CvTE en de SLO staan al voor je klaar, met concrete succescriteria. Daardoor kunnen jij en je vakgroep de leerlingen een concrete feedup bieden, de doorlopende leerlijn verbeteren, de toetsen naar een hoger plan tillen, de kwaliteit van de schoolexamens verbeteren en de leerlingen gerichte feedback en feed forward geven. RTTI-online heeft om docenten nog verder te ontzorgen bovendien een naadloze koppeling met het digitale toetsprogramma TestFox. RTTI-online ondersteunt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies & welbevinden, o.a. met de OMZA-selfie voor leerlingen.

RTTI-online biedt analyses per toets per leerling, met geautomatiseerde, individuele feedback en feed forward. Met of zonder cijfers. In één overzichtelijke RTTI & OMZA-rapportage voor leerlingen en ouders. Zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling met vakoverstijgend de benodigde acties per leerling worden dus in één overzicht in kaart gebracht. Handig voor bijvoorbeeld de leerlingbespreking en driehoeksgesprekken. Inclusief dashboards voor de leerling, leerlingbegeleider, vakgroepleider, teamleider en schoolleider. Allemaal met één druk op de knop.

Gebruikers RTTI-online
Is jouw school ook klaar voor meer inzicht en overzicht in de ontwikkeling van je leerlingen? Vraag dan direct een proeflicentie aan!

Sluit nu aan op RTTI-online

 • Learning analytics

  Learning analytics

  Formatieve evaluatie op maat voor de docent.
 • Leeranalyse

  Leeranalyse

  Reflectie op het leerproces door de leerling.
 • Ontwikkelrapport

  Ontwikkelrapport

  Gerichte feedback voor elke leerling, met of zonder cijfers.
 • Vergaderoverzicht

  Vergaderoverzicht

  Ontwikkelingsgericht vergaderen met alle relevante informatie.
 • Leerdoelen inside

  Leerdoelen inside

  Met leerdoelen (SLO/CvTE) én RTTI-feedup meer maatwerk bieden voor de leerling.
 • Kwaliteitszorg-dashboards

  Kwaliteitszorg-dashboards

  Realtime alarmen voor management, vakgroep, mentor, docent, leerling en ouders/verzorgers.
 • PTA-PTO validering

  PTA-PTO validering

  Borging van de cognitieve én inhoudsvaliditeit van toetsen en doorlopende leerlijn.
 • Startklaar

  Startklaar

  Plug & Play. Koppeling met Magister, SOMtoday, TestFox, etc.

‘Formatief evalueren met RTTI is een speerpunt van onze school’

Toen RTTI op het Dalton Lyceum in Barendrecht werd geïntroduceerd, had Leo Klok niet verwacht dat hij iets aan zijn toetsen en de feedbackcultuur zou kunnen verbeteren. Als teamleider van 2 havo en 2 en 3 vwo ziet Klok grote voordelen van RTTI en RTTI-online voor formatieve evaluatie: “Met behulp van RTTI kun je leerlingen gericht feedback geven en leerstrategieën aanbieden waarmee ze hun resultaten kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen docenten in RTTI-online goed zien wat goede en minder goede vragen zijn in een toets.’

Formatief evalueren met RTTIEen aantal jaren terug wilde het Dalton Lyceum in Barendrecht het toetsbeleid van de school naar een hoger plan tillen. Een lid van de schoolleiding deed het voorstel om daarvoor de taxonomie RTTI in te zetten en dat bleek een goed idee. Klok: ‘Ik had niet verwacht dat we onze toetsen met behulp van RTTI zo zouden kunnen verbeteren. Ik dacht: ik geef al 20 jaar les, ik weet best hoe ik een goede toets moet maken. Maar ik ontdekte dat er toch nog ontwerpfouten in mijn toetsen zaten, zoals het gebruik van stapelvragen.’
Met het dashboard RTTI-online kun je vrij snel zien met welke vragen iets aan de hand is. ‘Vragen die geen enkele leerling goed heeft gemaakt, vallen op. Daar is meestal iets mis mee. Maar ook wanneer alle leerlingen het goede antwoord weten op een inzichtvraag, weet je dat daar iets aan schort, want dat is uitzonderlijk bij een inzichtvraag,’ legt Klok uit.
Inmiddels heeft de school per leerjaar een heldere verhouding uitgewerkt tussen R-, T1-, T2- en I-vragen, die gaandeweg naar het niveau van het eindexamen toegroeit.

Feedback met RTTI

Leren = Denken & GedragOm een goed beeld te krijgen van de resultaten van leerlingen, wordt van docenten op het Dalton Lyceum verwacht dat ze minimaal vier toetsen per jaar invoeren in RTTI-online (dat kan tegenwoordig ook automatisch en geïntegreerd met het online toetsprogramma TestFox). Sindsdien is de feedback die leerlingen op hun toets krijgen specifieker geworden, vertelt Klok. ‘Aan de opmerking “Je moet harder werken” heeft een leerling niet zoveel. Hij heeft er wel wat aan als zichtbaar is dat het probleem op Reproductie zit en dat RTTI-online met een strategie ondersteunt die hem helpt bij het leren van de begrippen.’

Leerlingbesprekingen met RTTI en OMZA

Waar RTTI over het denken achter het leren gaat, gaat OMZA over het gedrag van leerlingen. Om helderheid te krijgen in OMZA vullen docenten op RTTI-online ook OMZA in voor elke leerling. Dit doen ze op basis van observaties tijdens de les. Klok: ‘Ze kijken bijvoorbeeld of leerlingen goed meedoen in de les, of ze zelfstandig kunnen werken en of ze goede vragen stellen. Tijdens de mentorgesprekken na de herfstvakantie maakt de mentor gebruik van het vakoverstijgende OMZA-dashboard.’ In RTTI-online vindt de docent ook kansrijke acties voor leerlingen die zich nog op een van de softskills of executieve functies die achter OMZA zitten moeten ontwikkelen. Zowel RTTI als OMZA helpen docenten om specifiek te zijn over hun leerlingen. ‘Laatst las ik een mail van een docent aan ouders die zich zorgen maakten over een cijfer van hun kind. Met behulp van RTTI legde de docent op een mooie manier uit wat de oorzaak was van het cijfer en wat de leerling hieraan kan doen. Toen ik dat las, gaf me dat veel voldoening,’ vertelt Klok.

‘In mijn 5 VWO klas natuurkunde vond ik het resultaat van het proefwerk flink tegenvallen. Veel leerlingen vielen al uit op T1. De T1-vragen van het proefwerk vond ik er goed uitzien, dus het probleem van de lage cijfers ging ik meer zoeken bij de leerlingen en bij mezelf. Ik wilde de leerlingen beter ondersteunen om eerst het T1 niveau omhoog te halen. Ik ging met de strategieën uit het boekje “Slimmer leren” en met activerende werkvormen met behulp van RTTI-online aan de slag. Het resultaat was verbluffend. Iedereen scoorde “groen” op T1 en T2 was ook verbeterd. Verbeteringen op I kosten wat meer tijd. Nu is het gemiddelde van de leerlingen weer ruim een 6 i.p.v. iets boven de 5.’ (Bram, docent natuurkunde, Veurs Lyceum)

‘Uit ons onderzoek blijkt dat door het gebruik van RTTI-online er nu meer ontwikkelingsgericht wordt gewerkt met een accent op verbeterpunten in plaats van wat de leerlingen allemaal niet kunnen, verder dat leerlingen nu inzicht hebben hoe ze zich voor een vak kunnen verbeteren en daarnaast dat ouders de RTTI & OMZA rapportage met feedback en acties zeer hoog waarderen.’ (Mark, coördinator Tabor College)

‘Je maakt je digitale toets heel eenvoudig in TestFox dat aan RTTI-online gekoppeld is en je krijgt vanuit RTTI-online automatisch feedback op de kwaliteit van je toets en je onderwijs en leerlingen krijgen feedback op hun leerproces en een overzicht van hun ontwikkeling en acties voor alle vakken. Dat is pas echt handige ondersteuning voor docenten en mentoren!’ (Eric, coördinator Valuas College)

‘Met behulp van RTTI-online kun je leerlingen gericht feedback geven en leerstrategieën aanbieden waarmee ze hun resultaten kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen docenten in RTTI-online goed zien wat goede en minder goede vragen zijn in een toets. Ik had niet verwacht dat we onze toetsen met behulp van RTTI-online zo zouden kunnen verbeteren en hoe je je als school kunt verantwoorden naar de Inspectie op een aantal punten van het toezichtkader.’ (Leo, teamleider Dalton Lyceum)

Sluit nu aan op RTTI-online