Feedback op maat met RTTI Online

Gebruikers RTTI-onlineRTTI-online is hét overkoepelende methode-onafhankelijke platform voor formatieve evaluatie dat de ontwikkeling van de leerling over de vakken en methodes heen samenbrengt en stimuleert, met of zonder cijfers.

RTTI is de standaardtaal over leren om scherp en transparant de cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen, zodat leerdoelen, opdrachten en toetsen doen waar ze voor bedoeld zijn: bijdragen aan effectief onderwijs en formatief laten zien welke kansrijke verbeteracties mogelijk zijn voor zowel leerlingen als docenten. Feedback op maat voor de leerling, docent, vakgroepleider, teamleider en schoolleider.

Genereer met één druk op de knop een mentor-, vak- en vergaderoverzicht ter ondersteuning van effectieve lessen en leerlingbesprekingen, vakgroepoverleg, rapportvergaderingen en mentorgesprekken. Formatieve evaluatie met direct optimaal effect op de ontwikkeling van de leerling.  De leerling wordt geheel ondersteund vanuit zijn eigen inlog.

Inclusief dashboards voor de leerlingbegeleider, vakgroepleider, teamleider en schoolleider.

 • Learning analytics

  Learning analytics

  Formatieve evaluatie op maat voor de docent.
 • Leeranalyse

  Leeranalyse

  Reflectie op het leerproces door de leerling.
 • Ontwikkelrapport

  Ontwikkelrapport

  Gerichte feedback voor elke leerling, met of zonder cijfers.
 • Vergaderoverzicht

  Vergaderoverzicht

  Ontwikkelingsgericht vergaderen met alle relevante informatie.
 • Leerdoelen inside

  Leerdoelen inside

  Met leerdoelen meer maatwerk bieden voor de leerling, met (nog) betere feedup, feedback en feedforward.
 • Kwaliteitszorg-dashboards

  Kwaliteitszorg-dashboards

  Realtime alarmen voor management, vakgroep, mentor, docent, leerling en ouders/verzorgers.
 • PTA-PTO validering

  PTA-PTO validering

  Borging van de cognitieve én inhoudsvalidateit van toetsen en schoolexamens en de doorlopende leerlijn.
 • Startklaar

  Startklaar

  Plug & Play. Koppeling met Magister, SOMtoday, Quayn, Test-Correct etc.

In mijn 5 VWO klas natuurkunde vond ik het resultaat van het proefwerk flink tegenvallen. Veel leerlingen vielen al uit op T1. De T1-vragen van het proefwerk vond ik er goed uitzien, dus het probleem van de lage cijfers ging ik meer zoeken bij de leerlingen en bij mezelf. Ik wilde de leerlingen beter ondersteunen om eerst het T1 niveau omhoog te halen. Ik ging met de strategieën uit het boekje “Slimmer leren” en met activerende werkvormen met behulp van RTTI-online aan de slag. Het resultaat was verbluffend. Iedereen scoorde “groen” op T1 en T2 was ook verbeterd. Verbeteringen op I kosten wat meer tijd. Nu is het gemiddelde van de leerlingen weer ruim een 6 i.p.v. iets boven de 5.” (Bram, docent natuurkunde, Veurs Lyceum)

Klik hier voor een vrijblijvende locatiebrede proeflicentie op RTTI-online voor 2 maanden (pdf).

Met RTTI-online wordt de kwaliteit van het onderwijs en de doorlopende leerlijn geborgd. De analyse ondersteunt en faciliteert onderwijs op maat. Het programma geeft direct zicht op de ingang tot leren van iedere leerling en geeft gerichte feedback aan zowel docent als leerling. Voor de schoolleider zijn de data uit RTTI-online direct te gebruiken voor het nieuwe toezichtkader.

Wanneer de RTTI-analyse locatiebreed wordt toegepast op 1 toets of opdracht per ‘periode’  (3 of 4 keer per jaar per vak) is het ook mogelijk aantoonbaar ontwikkelingsgericht te werken. Tevens is het mogelijk om een RTTI/OMZA-rapport aan de ouders/verzorgers te versturen waarin de ontwikkeling van de leerling wordt getoond en alle acties voor de leerling zijn opgenomen, niet alleen cognitief (RTTI), maar ook op gedrag (OMZA: Organisatie-Meedoen-Zelfvertrouwen-Autonomie).

Sluit nu aan op RTTI-online