Feedback op maat met RTTI Online

Gebruikers RTTI-onlineRTTI-online is hét overkoepelende methode-onafhankelijke platform voor formatieve evaluatie dat de ontwikkeling van de leerling over de vakken en methodes heen samenbrengt en stimuleert, met of zonder cijfers.

RTTI is de standaardtaal over leren om scherp en transparant de cognitieve indicatoren van leren in kaart te brengen, zodat leerdoelen, opdrachten en toetsen doen waar ze voor bedoeld zijn: bijdragen aan effectief onderwijs en formatief laten zien welke kansrijke verbeteracties mogelijk zijn voor zowel leerlingen als docenten. Feedback op maat voor de leerling, docent, vakgroepleider, teamleider en schoolleider.

Genereer met één druk op de knop een mentor-, vak- en vergaderoverzicht ter ondersteuning van effectieve lessen en leerlingbesprekingen, vakgroepoverleg, rapportvergaderingen en mentorgesprekken. Formatieve evaluatie met direct optimaal effect op de ontwikkeling van de leerling.  De leerling wordt geheel ondersteund vanuit zijn eigen inlog.

Inclusief dashboards voor de leerlingbegeleider, vakgroepleider, teamleider en schoolleider.

Klik hier voor een vrijblijvende locatiebrede proeflicentie op RTTI-online voor 2 maanden (pdf).

rtti-online-prtsc1-alles-gekoppeldrtti-online-prtsc2-feedback-op-maatrtti-online-prtsc3-vergaderoverzicht

Met RTTI-online wordt de kwaliteit van het onderwijs en de doorlopende leerlijn geborgd. De analyse ondersteunt en faciliteert onderwijs op maat. Het programma geeft direct zicht op de ingang tot leren van iedere leerling en geeft gerichte feedback aan zowel docent als leerling. Voor de schoolleider zijn de data uit RTTI-online direct te gebruiken voor het nieuwe toezichtkader.
Wanneer de RTTI-analyse locatiebreed wordt toegepast op 1 toets of opdracht per ‘periode’  (3 of 4 keer per jaar per vak) is het ook mogelijk aantoonbaar ontwikkelingsgericht te werken. Tevens is het mogelijk om een RTTI/OMZA-rapport aan de ouders/verzorgers te versturen waarin de ontwikkeling van de leerling wordt getoond en alle acties voor de leerling zijn opgenomen, niet alleen cognitief (RTTI), maar ook op gedrag (OMZA: Organisatie-Meedoen-Zelfvertrouwen-Autonomie).

Sluit nu aan op RTTI-online