Overzicht trainingen

Docenten
Mentoren
Vakgroepleiders
RTTI-coördinatoren
Jaarlaagcoördinatoren
Schoolleiding
1a E-learning Toetsexpert Formatief Evalueren met RTTI
1b E-learning Formatief Evalueren met OMZA
2 RTTI in de les
3 Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders
4 Mentorentraining
5 Masterclass RTTI
6 Dataspecialist RTTI-online
7 Managementtraining
8 RTTI-coördinator


Folder downloaden