Overzicht trainingen VO

Docenten
Mentoren
Vakgroepleiders
RTTI-coördinatoren
Jaarlaagcoördinatoren
Schoolleiding
1 Toetsexpert Formatief Evalueren
2 RTTI in de les
3 Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders
4 Mentorentraining
5 Masterclass RTTI
6 Dataspecialist RTTI-online
7 Managementtraining Kwaliteitszorg


Folder downloaden

Een aantal adviseurs van CPS is intensief in RTTI getraind en gecertificeerd om uw vakgroepen en teams na het volgen van de e-learning Toetsexpert Formatief Evalueren indien gewenst ook persoonlijk te kunnen begeleiden. Zie www.cps.nl/rtti.