RTTI-keurmerken

Na een audit kunnen educatieve uitgevers worden gecertificeerd met het RTTI-keurmerk, zodat voor docenten, leerlingen, ouders en inspectie duidelijk is volgens welke kwaliteitsstandaard wordt gewerkt.

rtti-keurmerk toetsen✓ borging van de basiskwaliteit van de toetsen
✓ toetsvragen gemarkeerd met RTTI
✓ bevat vragen van R t/m I
rtti-keurmerk werkboek✓ borging van de basiskwaliteit van de opdrachten
✓ werkboek gemarkeerd met RTTI
✓ minstens 30% T2-/I-opdrachten
rtti-keurmerk methode✓ handboek gemarkeerd met RTTI
✓ opdrachten en toetsen conform het PTD
✓ adaptieve studiewijzer
rtti-keurmerk integraal✓ gedifferentieerde persoonlijke leerlijnen
✓ directe gerichte feedback
✓ process excellence

Interview uitgeverij Boom

RTTI is vanwege de aandacht voor formatief werken actueler dan ooit

Bij de educatieve uitgeverij Boom voortgezet onderwijs staat de kwaliteit van het lesmateriaal hoog in het vaandel. De verschillende lesmethodes, waaronder KERN Nederlands, KERN Engels, KERN wiskunde, Polaris natuurkunde en scheikunde en Forum geschiedenis, zijn daarom volledig RTTI-gecertificeerd. Angela van Raak is educatief adviseur bij Boom. In een gesprek vertelt ze waarom Boom heeft gekozen voor RTTI als taxonomie en hoe RTTI is verweven in de lesmethodes.

Angela van Raak leerde RTTI kennen toen ze bij een andere grote educatieve uitgeverij werkte en daar de methodetoetsen RTTI- gecertificeerd werden. Nu ze bij Boom werkt, ervaart ze nog meer wat RTTI in het onderwijs kan betekenen. Want bij Boom zijn niet alleen de toetsen gecertificeerd, maar is RTTI verweven in de hele methode.

Boom en RTTI

Waarom heeft Boom voor RTTI gekozen als onderlegger van de lesmethodes? Angela van Raak: ‘RTTI past heel goed bij deze tijd, waarin behoefte is aan formatieve instrumenten. Wanneer je werkt met RTTI zie je snel wat er bij een leerling gebeurt, waar het goed en minder goed gaat en wat een leerling nodig heeft om verder te komen. Het geeft je een tool in handen om aan te sluiten bij de behoefte van je leerlingen.’

RTTI in lesmethoden

Als je door de lesmethodes van Boom bladert, zie je dat elke paragraaf start met een leerdoel. Alle opdrachten zijn RTTI-gelabeld en aan het eind van elke paragraaf staat een leerdoelcheck voor de cognitieve niveaus R, T1, T2 en I. ‘De opdrachten zijn zo gemaakt dat een leerling aan alle cognitieve niveaus van het leerdoel werkt,’ legt Van Raak uit. ‘Door de classificering van de opdrachten in de vier cognitieve niveaus krijg je al vóór de toets een goed beeld van wat een leerling goed en minder goed kan. Daardoor zie je veel eerder én beter wat een leerling nodig heeft. De RTTI-certificering garandeert bovendien kwalitatief goede toetsen die bijdragen aan een goed en snel inzicht.’

Formatief evalueren

Bij iedere opdracht die een leerling in de methode maakt, zie je dus wat er gebeurt. Van Raak: ‘Je ziet met welk type opdrachten een leerling moeite heeft. Daardoor kun je goed sturen op het leerproces. Bij de methoden van Boom blijft het niet bij formatief toetsen, maar is het hele leerproces formatief en ben je bezig met formatief handelen. Leerlingen die moeite hebben met een cognitief niveau binnen een leerdoel, kunnen oefenen met de extra werkbladen per cognitieve categorie. Met RTTI hebben leerlingen eigenaarschap over hun eigen leerontwikkeling. Door de manier van werken krijgen ze inzicht in wat er gebeurt. Daardoor zijn ze in staat concretere hulpvragen te stellen. Dat maakt hen zelfstandig.’

Inzicht met RTTI

Om inzicht te krijgen in het leerproces van je leerlingen, hoef je dus niet te wachten op de toets. ‘Leerlingen kunnen vóór de toets al gericht oefenen. Als een leerling met name op R laag scoort, weet hij dat hij de theorie nog goed moet leren. Bij uitval op I zal een docent andere handreikingen geven,’ vertelt Van Raak. ‘Vaak oefenen leerlingen alleen op R en T1. Maar dan weet je nog niet of leerlingen de lesstof écht hebben begrepen; dat zie je pas na de toets. Daarom vinden wij dat de oefenstof representatief moet zijn voor de toetsen. Dan wordt een toets een afsluiting en een start voor het vervolg in plaats van een afrekening.’

Gemeenschappelijke taal

‘Wat ik mooi vind aan RTTI is dat je als school dezelfde taal gaat spreken,’ vervolgt Van Raak. ‘Als je het hebt over hoe een leerling werkt en wat je bij een leerling ziet, kun je het leerproces van de leerling vakoverstijgend evalueren. En doordat je als docent inzicht hebt in het leerproces van je leerlingen, kun je zinvollere gesprekken voeren met leerlingen en ouders. Je hebt een instrument in handen waarmee het leerproces concreter wordt ingevuld. Daardoor kun je op een objectieve manier in gesprek gaan over het leerproces.’

Keurmerk RTTI methode

Vak Methoden Editie Stream Welke toetsen
Nederlands Kern 1 vmbo-B alle
Nederlands Kern 2 vmbo-B alle
Nederlands Kern 1 vmbo-KGT alle
Nederlands Kern 2 vmbo-KGT alle
Nederlands Kern, academische leerroute vwo+-onderbouw alle
Beeldende vakken EXPO – Beeldende vakken bovenbouw 1 vmbo bovenbouw Alle
Chemistry POLARIS chemistry vwo/gymnasium 3 – English edition 1 vwo/gymnasium 3 Alle
Engels KERN Engels vmbo-basis(kader) 1 vmbo-basis(kader) onderbouw Alle
Engels KERN Engels basis 3 1 vmbo-basis 3 Alle
Engels KERN Engels vmbo-kgt 1 vmbo-kgt onderbouw Alle
Engels KERN Engels vmbo-kader 3 1 vmbo-kader 3 Alle
Engels KERN Engels vmbo-theoretisch/havo 1 vmbo-theoretisch/havo onderbouw Alle
Engels KERN Engels havo/vwo 1 havo/vwo onderbouw Alle
Engels KERN Engels havo 3 1 havo 3 Alle
Engels KERN Engels vwo 3 1 vwo 3 Alle
Kunst algemeen Bespiegeling Kunst Algemeen bovenbouw 2 havo/vwo bovenbouw Alle
NaSk POLARIS natuurkunde/scheikunde vmbo-basis(kader) 1 vmbo-basis(kader) onderbouw Alle
NaSk POLARIS natuurkunde/scheikunde vmbo-kgt 1 vmbo-kgt onderbouw Alle
NaSk POLARIS natuurkunde/scheikunde vmbo-theoretisch/havo 1 vmbo-theoretisch/havo onderbouw Alle
NaSk POLARIS natuurkunde/scheikunde havo/vwo 1 havo/vwo 1-2 Alle
NaSk POLARIS natuurkunde/scheikunde gymnasium/vwo+ 1-2 1 gymnasium/vwo+ 1-2 Alle
Nask 1 POLARIS nask1 vmbo-kader 3 1 vmbo-kader 3 Alle
Nask 1 POLARIS nask1 vmbo-gt 3 1 vmbo-gt 3 Alle
Natuurkunde POLARIS natuurkunde havo 3 1 havo 3 Alle
Natuurkunde POLARIS natuurkunde havo 4 1 havo 4 Alle
Natuurkunde POLARIS natuurkunde vwo/gymnasium 3 1 vwo/gymnasium 3 Alle
Natuurkunde POLARIS natuurkunde vwo/gymnasium 4 1 vwo/gymnasium 4 Alle
Nederlands KERN Nederlands vmbo-basis 1 vmbo-basis onderbouw + bovenbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands vmbo-kgt 1 vmbo-kgt onderbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands vmbo-kader 1 vmbo-kader bovenbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands vmbo-gemengd theoretisch 1 vmbo-gemengd theoretisch bovenbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands vmbo-theoretisch/havo 1 vmbo-theoretisch/havo onderbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands havo/vwo 1 havo/vwo onderbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands taal & cultuur tweede fase 1 havo en vwo bovenbouw Alle
Nederlands KERN Nederlands gymnasium/vwo+ 1 gymnasium/vwo+ onderbouw Alle
Physics POLARIS vwo/gymnasium 3 – English edition 1 vwo/gymnasium 3 Alle
Physics & Chemistry POLARIS havo/vwo physics & chemistry – English edition 1 havo/vwo 1-2 TTO Alle
Scheikunde POLARIS scheikunde havo 3 1 havo 3 Alle
Scheikunde POLARIS scheikunde vwo/gymnasium 3 1 vwo/gymnasium 3 Alle
Wiskunde KERN Wiskunde vmbo-basis 1 vmbo-basis 1 Alle
Wiskunde KERN Wiskunde vmbo-kgt 1 vmbo-kgt onderbouw Alle
Wiskunde KERN Wiskunde vmbo-t/havo 1 vmbo-t/havo onderbouw Alle
Wiskunde KERN Wiskunde havo 1 havo 2 en 3 Alle
Wiskunde KERN Wiskunde havo/vwo 1 havo/vwo 1 en 2 Alle
Wiskunde KERN Wiskunde havo/vwo –  English edition 1 havo/vwo 1 en 2 TTO Alle
Wiskunde KERN Wiskunde gymnasium/vwo+ 1 gymnasium/vwo+ onderbouw Alle

Keurmerk RTTI werkboek

Vak Methoden Editie Stream Welke toetsen
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4/5havo alle
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4 vwo alle
Nederlands Op niveau 2e 3 GT alle
Nederlands Op niveau 2e 3B alle
Nederlands Op niveau 2e 3H alle
Nederlands Op niveau 2e 3V alle
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4/5 havo alle
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4 vwo alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3B alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3K alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3GT alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3H alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3V alle
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4vwo alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 4K alle
Nederlands Op niveau 2e 3K alle

Keurmerk RTTI toetsen

Vak Methoden Editie Stream Welke toetsen
Aardrijkskunde BuiteNLand 3e 3h (15/16) H1, 2, 3, 4
Aardrijkskunde BuiteNLand 3e 3v (15/16) H1, 2, 3, 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 1bk H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 1hv H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 1kgt H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 1th H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 1v H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 3h (15/16) H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde BuiteNLand OB 3e 3v H1, 2, 3 en 4
Aardrijkskunde Buitenland havo 4
Aardrijkskunde Buitenland vwo 4
Aardrijkskunde De Geo 9e 1 vmbo-bk Hst 2, 5 en 7
Aardrijkskunde De Geo 9e 1 vmbo-kgt Hst 2, 5 en 7
Aardrijkskunde De Geo 9e 1 vmbo-t/havo Hst 2, 5 en 7
Aardrijkskunde De Geo 9e 1 havo/vwo Hst 2, 5 en 7
Aardrijkskunde De Geo 9e 1 vwo Hst 2, 5 en 7
Biologie Nectar 3e 6v (15/16) H17, 19, 21
Biologie Nectar 3e 6v (15/16) H17, 19, 21
Biologie Nectar 3bkgt
Biologie Nectar leerjaar 1, 5 streams + 1 vertaling
Biologie Nectar leerjaar 4, 3 streams
CKV culturele en kunstzinnige vorming Contrast h/v bovenbouw alle
Duits Neue Kontakte 6e 4bk (15/16) H1-4
Duits Neue Kontakte 6e 4kgt (15/16) H1-4
Duits Trabi Tour 3e lbk 7, 8 (15-16) H19, 21, 23
Duits Trabi Tour 3e gt G, H (15-16) H19, 21, 23
Duits Neue Kontakte NK 6e 1-2 vwo H2, 4 en 5
Duits Neue Kontakte NK 6e 3 havo/vwo H2, 4 en 5
Duits Neue Kontakte NK 6e 3 vmbo-bk H2, 4 en 5
Duits Neue Kontakte NK 6e 3 vmbo-kgt H2, 4 en 5
Duits Neue Kontakte NK 6e 3 vwo H2, 4 en 5
Duits Neue Kontakte NK 6e 4bk (b) H1-4
Duits Neue Kontakte NK 6e 4bk (k) H1-4
Duits Neue Kontakte NK 6e 4kgt (gt) H1-4
Duits Neue Kontakte NK 6e 4kgt (k) H1-4
Duits Neue Kontakte NK 6e havo 4 (16/17) leestoetsen
Duits Neue Kontakte NK 6e vwo 4 leestoetsen
Duits Trabi Tour TT 3e gt D, E, F H12, 15, 17
Duits Trabi Tour TT 3e gt G, H H19, 21, 23
Duits Trabi Tour TT 3e h D, E, F H12, 15, 17
Duits Trabi Tour TT 3e havo 4 H2, H4, H6
Duits Trabi Tour TT 3e havo 5 H8, H10, H12
Duits Trabi Tour TT 3e lbk 4, 5, 6 H12, 15, 17
Duits Trabi Tour TT 3e lbk 7, 8 H19, 21, 23
Duits Trabi Tour TT 3e v D, E, F H12, 15, 17
Duits Trabi Tour TT 3e vwo 4 H2, H4, H6
Duits Trabi Tour TT 3e vwo 5 H8, H10, H12
Duits Neue Kontakte havo 5
Duits Neue Kontakte vwo 5/6
Duits Neue Kontakte havo 4/5
Duits Neue Kontakte vwo 5/6
Economie Pincode 3 bk
Economie Pincode 3kgt
Economie Pincode vmbo bb (leerjaar 4):
Economie Pincode 4 gt
Economie Pincode 4 k
Economie Pincode 4 b
Economie 200% economie 1e 2 vmbo-bk Hst 1, 2, 3 en 4
Economie 200% economie 1e 2 vmbo-kgt Hst 1, 2, 3 en 4
Economie 200% economie 1e 2 vmbo-t/havo Hst 1, 2, 3 en 4
Economie 200% economie en M&O 1e 3 havo Hst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Economie 200% economie en M&O 1e 3 vwo Hst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Engels Stepping Stones 5e 2b (15/16) H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones 5e 2kgt (15/16) H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones 5e 2th (15/16) H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones 5e 2hv (15/16) H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones 5e 2v (15/16) H1, 3, 5, 6, 7
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 1b/lwoo herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 1bk herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 1kgt herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 1t/h herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 1hv herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 2b/lwoo herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 2bk herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 2kgt herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 2t/h herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 2v herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 3basis herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 3kader herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 3gt herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 3havo herfst, winter, voorjaar
Engels Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU nvt 3vwo herfst, winter, voorjaar
Engels Stepping Stones StSt4 3b H1, 3 en 6
Engels Stepping Stones StSt4 3gt H1, 3 en 6
Engels Stepping Stones StSt4 3h H1, 3 en 7
Engels Stepping Stones StSt4 3k H1, 3 en 6
Engels Stepping Stones StSt4 3v H1, 3 en 5
Engels Stepping Stones StSt4 4b H1, 3 en 5
Engels Stepping Stones StSt4 4gt H1, 3 en 5
Engels Stepping Stones StSt4 4k H1, 3 en 5
Engels Stepping Stones StSt5 2b H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 2kgt H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 2lwoo (15/16) H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 2thv H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 2v H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 3 basis (16/17) H1-6
Engels Stepping Stones StSt5 3 kader H1-6
Engels Stepping Stones StSt5 3gt H1-6
Engels Stepping Stones StSt5 3havo H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 3vwo H1, 3, 5, 6, 7
Engels Stepping Stones StSt5 vwo 5 H2, H4, H6
Engels Stepping Stones 4 b
Engels Stepping Stones 4 k
Engels Stepping Stones 4 gt
Frans Grandes Lignes 5e 2gt/h (15-16) H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes 5e 2hv (15-16) H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes 5e 2v (15-16) H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes GL 5e ob 2gt/h (15-16) H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes GL 5e ob 2hv H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes GL 5e ob 2v H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes GL 5e ob 3 havo H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes GL 5e ob 3 vwo H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes GL 5e ob 3gt (16/17) H1, 2, 3, 5, 6, 7
Frans Grandes Lignes 4 havo
Frans Grandes Lignes 4 vwo
Frans Grandes Lignes 4 vmbo-gt
Frans Carte Orange 2e 1 vmbo-gt hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 1 havo/vwo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 2 vmbo-gt hst. 1 t/m 7
Frans Carte Orange 2e 2 havo/vwo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 3/4 vmbo hst. 1 t/m 6
Frans Carte Orange 2e 3 havo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 3 vwo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 1 vmbo-gt hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 1 havo/vwo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 2 vmbo-gt hst. 1 t/m 7
Frans Carte Orange 2e 2 havo/vwo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 3/4 vmbo hst. 1 t/m 6
Frans Carte Orange 2e 3 havo hst 1 t/m 8
Frans Carte Orange 2e 3 vwo hst 1 t/m 8
Geschiedenis Geschiedeniswerkplaats 2e 3hv (15/16) H2, 4, 6
Geschiedenis Geschiedeniswerkplaats 2e 3v (15/16) H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 1e 2bk H1-2, 3-4, 5-6
Geschiedenis GWP OB 1e 2hv H1-2, 3-4, 5-6
Geschiedenis GWP OB 1e 2kgt H1-2, 3-4, 5-6
Geschiedenis GWP OB 1e 2th H1-2, 3-4, 5-6
Geschiedenis GWP OB 1e 2v H1-2, 3-4, 5-6
Geschiedenis GWP OB 1e 3/4 kgt H2, H3, H5
Geschiedenis GWP OB 2e 1bk H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 2e 1hv H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 2e 1kgt H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 2e 1th H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 2e 1v H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 2e 3h H2, 4, 6
Geschiedenis GWP OB 2e 3v H2, 4, 6
Geschiedenis Geschiedeniswerkplaats Examenboek 17/18
Geschiedenis Feniks 2e 1 vmbo-bk Hst 2, 4 en 6
Geschiedenis Feniks 2e 1 vmbo-kgt Hst 2, 4 en 6
Geschiedenis Feniks 2e 1 vmbo-t/havo Hst 2, 4 en 6
Grieks ARGO vwo onderbouw alle
Kunst algemeen Bespiegeling h/v bovenbouw alle
Latijn SPQR vwo onderbouw alle
Mens en Maatschappij PleinM 3e 1bk (15/16) H2, 4, 6, 8
Mens en Maatschappij PleinM 3e 1kgt (15/16) H2, 4, 6, 8
Mens en Maatschappij Plein M 3e 1bk H2, 4, 6, 8
Mens en Maatschappij Plein M 3e 1kgt H2, 4, 6, 8
Muziek BeatsNbits dig vmbo (s)bb/kb alle
Muziek BeatsNbits dig vmbo TL alle
Muziek BeatsNbits dig h/v alle
Muziek Musicbox Digitaal (Edunivo) Alle Alle Alle
Nask Pulsar 3 vmbo bkgt
Nask Pulsar NaSk 1 4bkgt
Nask Pulsar NaSk2 4gt
Nask Mundo 1e 1 vmbo-bk thema 1, 2 en 4
Nask Mundo 1e 1 vmbo-kgt thema 1, 2 en 4
Nask Mundo 1e 1 vmbo-t/havo thema 1, 2 en 4
Nask Mundo 1e 2 vmbo-bk thema 7, 9 en 11
Nask Mundo 1e 2 vmbo-kgt thema 7, 9 en 11
Nask Mundo 1e 2 vmbo-t/havo thema 7, 9 en 11
Natuurkunde Pulsar 3e 6v (15/16) H17, 18, 19
Natuurkunde Overal Natuurkunde 4e 6v (15/16) H12, 13, 15
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 2hv NaSk H2, 4, 6
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 2th NaSk H2, 4, 6
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 3h H1, 3, 5
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 3v H1, 3, 5
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 5h H7, 8, 9, 10, 11
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 5v H7, 9, 11
Natuurkunde Overal natuurkunde 4e 6v H12, 13, 15
Natuurkunde Pulsar 3e 6v H17, 18, 19
Natuurkunde Pulsar NaSk 2e vmbo bb 3/4 basis NaSk 1 H1, 2, 3, 5,6 ,7
Natuurkunde Pulsar NaSk 2e vmbo bb 3/4 kgt NaSk 1 H3, 5, 6, 9, 10 ,12
Natuurkunde Natuurkunde Overal 1-2BK
Natuurkunde Natuurkunde Overal 1-2KGT
Natuurkunde Natuurkunde Overal 1-2TH
Natuurkunde Natuurkunde Overal 1-2HV
Natuurkunde Natuurkunde Overal 1-2VG
Nederlands Nieuw Nederlands NN5 4basis (15/16) H2, 4 en 5
Nederlands Nieuw Nederlands NN5 4bk H2, 4 en 5
Nederlands Nieuw Nederlands NN5 4gt H2, 4 en 5
Nederlands Nieuw Nederlands NN5 TF vwo 4 (14/15) Toetsen Lezen H1, 2 en H1-2
Nederlands Nieuw Nederlands NN5 TF vwo 5/6 (14/15) Toetsen Lezen H1, 2 en H1-2
Nederlands Nieuw Nederlands 6e 1basis
Nederlands Nieuw Nederlands 6e 1kgt
Nederlands Nieuw Nederlands 6e 1th
Nederlands Nieuw Nederlands 6e 1hv
Nederlands Nieuw Nederlands 6e 1vwo
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4 vwo alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3B alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3K alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3GT alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3H alle
Nederlands Op niveau onderbouw 2e 3V alle
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4vwo alle
Nederlands Op niveau tweede fase 3e 4/5 havo alle
Nederlands Nieuw Nederlands 5e 4basis (15/16) H2, 4 en 5
Nederlands Nieuw Nederlands 5e 4bk (15/16) H2, 4 en 5
Nederlands Nieuw Nederlands 5e 4gt (15/16) H2, 4 en 5
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 1b(k) herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 1kgt herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 1t/havo herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 1h/v herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 1v herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 2b(k) herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 2kgt herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 2t/havo herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 2h/v herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 2v herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 3basis herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 3bk herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 3gt herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 3havo herfst, winter, voorjaar
Nederlands Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU nvt 3vwo herfst, winter, voorjaar
Nederlands Op niveau tweede fase 2e 4/5 havo Alle toetsen Lezen, Schrijven, SKL en Formuleren
Nederlands Op niveau tweede fase 2e 4 vwo Alle toetsen Lezen, Schrijven, SKL en Formuleren
Nederlands Op niveau tweede fase 2e 5/6 vwo Alle toetsen Lezen, Schrijven, SKL en Formuleren
Scheikunde Chemie 6e 6v (15/16) H16, 17, 18
Scheikunde Chemie Overal 4e 6v (15/16) H15, 16, 17
Scheikunde Chemie 6e 4h H2, 5, 6
Scheikunde Chemie 6e 4v H2, 5, 6
Scheikunde Chemie 6e 5h H9, 11, 13
Scheikunde Chemie 6e 5v H9, 10
Scheikunde Chemie 6e 6v H16, 17, 18
Scheikunde Chemie Overal 4e 4h H2, 4, 6
Scheikunde Chemie Overal 4e v5 H9, 12, 14
Scheikunde Chemie Overal 4e v6 H15, 16, 17
Scheikunde Chemie Overal 5e 4v H2, 4, 6
Scheikunde Chemie Overal 6e 3h H1, 3, 5
Scheikunde Chemie Overal 6e 3v H1, 3, 5
Scheikunde Chemie 3 havo
Scheikunde Chemie 3vwo
Scheikunde Chemie Overal 3 havo
Scheikunde Chemie Overal 3vwo
Wiskunde Moderne Wiskunde 10e 3b (15/16) H3, 5, 11
Wiskunde Moderne Wiskunde 10e 3k (15/16) H4, 6, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 10e 3gt (15/16) H6, 7, 9
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Havo B (15/16) H2, 5, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Vwo AC (15/16) H3, 6, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Vwo B (15/16) H2, 6, 8
Wiskunde Getal en Ruimte 10e 3b (15/16) H1, 3, 6
Wiskunde Getal en Ruimte 10e 3k (15/16) H1, 5, 9
Wiskunde Getal en Ruimte 10e 3kgt-K (15/16) H1, 5, 9
Wiskunde Getal en Ruimte 10e 3kgt-GT (15/16) H1, 5, 9
Wiskunde Getal en Ruimte 11e havo A leerjaar 4 H1-4
Wiskunde Getal en Ruimte 11e havo B leerjaar 4 H1-4
Wiskunde Getal en Ruimte 11e vwo B leerjaar 4 H1-4
Wiskunde Getal en ruimte 10e 1hv H3, 4, 6
Wiskunde Getal en ruimte 10e 1v H3, 4, 6
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2bk-B H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2bk-K H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2h H1, 3, 6
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2hv H1, 3, 6
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2kgt_GT H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2kgt_K H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2th_h H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2th_t H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 2v H1, 3, 6
Wiskunde Getal en ruimte 10e 3b H1, 3, 6
Wiskunde Getal en ruimte 10e 3h H3, 5, 8
Wiskunde Getal en ruimte 10e 3k H1, 5, 9
Wiskunde Getal en ruimte 10e 3kgt-GT H1, 5, 9
Wiskunde Getal en ruimte 10e 3kgt-K H1, 5, 9
Wiskunde Getal en ruimte 10e 3v H3, 5, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 10e 3b H3, 5, 11
Wiskunde Moderne Wiskunde 10e 3gt H6, 7, 9
Wiskunde Moderne Wiskunde 10e 3k H4, 6, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Havo A H2, 5, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Havo B H2, 5, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Vwo AC H3, 6, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 11e TF Vwo B H2, 6, 8
Wiskunde Moderne Wiskunde 9e 3b H3, H6, H9
Wiskunde Moderne Wiskunde 9e 3gt H3, H8, H11
Wiskunde Moderne Wiskunde 9e 3k H3, H8, H11
Wiskunde Moderne Wiskunde 9e 4b H3, H6, H8
Wiskunde Moderne Wiskunde 9e 4gt H3, H6, H8
Wiskunde Moderne Wiskunde 9e 4k H3, H6, H8
Wiskunde Moderne Wiskunde 1hv
Wiskunde Moderne Wiskunde 1v
Wiskunde Moderne Wiskunde 1gth
Wiskunde Moderne Wiskunde 1kgt
Wiskunde Moderne Wiskunde 6 vwo
Wiskunde Getal en ruimte 12e 1hv deel 1 & 2
Wiskunde Getal en ruimte 12e 1v deel 1&2
Wiskunde Getal en ruimte 10e 6vwo
Wiskunde Getal en ruimte 10e HA3, HB3, VA3, VB3, VC3
Impact 1e 1-2 vmbo-t/havo Hst 2, 4 en 6
Impact 1e 1-2 havo-vwo Hst 2, 3 en 5
Impact 1e 3 havo Hst 2, 3 en 5
Impact 1e 3 vwo Hst 2, 4 en 5
Impact 1e 3 havo Hst 1, 2, 3 en 4
Impact 1e 3 vwo Hst 1, 2, 3 en 4
2 gymnasium/vwo+ leerjaar 1-3 Alle
1 gymnasium/vwo+ leerjaar 1-3 Alle
1 gymnasium/vwo+ bovenbouw Alle
1 gymnasium/vwo+ onderbouw Alle
1 gymnasium/vwo+ bovenbouw Alle
1 gymnasium/vwo+ bovenbouw Alle
1 havo/vwo bovenbouw Alle
1 havo/vwo bovenbouw Alle
1 havo/vwo bovenbouw TTO Alle
1 vmbo bovenbouw Alle
1 onderbouw vmbo/havo/vwo Losse RTTI-toetsvragen
1 havo/vwo 1 RTTI-opdrachten en toetsen
1 gymnasium/vwo+ 1 RTTI-opdrachten en toetsen
1 havo bovenbouw RTTI-opdrachten en toetsen
1 vwo bovenbouw RTTI-opdrachten en toetsen

Keurmerk OMZA

Vak Methoden Editie Stream Welke toetsen
Mentorlessen Zo leer je! – mentorlessen tweede klas 1 havo/vwo leerjaar 2 nvt
Mentorlessen Zo leer je! – mentorlessen brugklas 1 vmbo brugklas nvt
Mentorlessen Zo leer je! – mentorlessen tweede klas 1 vmbo leerjaar 2 nvt