E-learning RTTI in de les

Je beheerst de basiskennis over RTTI en OMZA. Je wil RTTI inzetten voor formatief handelen en differentiëren in de les om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de lesgroep, maar ook van de individuele leerling.

Meer onderwijs op maat en stimuleren van de motivatie van leerlingen, maar dan wel praktisch en realistisch. Hoe je dat aanpakt? Dat leer je in deze e-learning.

De e-learning bestaat uit een mix van informatie, filmpjes en opdrachten. Je kunt deze training alleen volgen, maar ook samen met je collega’s. Het succesvol afronden kost ongeveer een dag (ook op te splitsen in twee dagdelen). Je doorloopt deze e-learning in eigen tempo en vraaggestuurd, zodat er optimaal kan worden gedifferentieerd en gepersonaliseerd. Je brengt het geleerde direct in de praktijk met waar mogelijk ondersteuning vanuit RTTI-online. Mocht je nog geen aansluiting op RTTI-online hebben, stuur dan een mail aan Petra via p.verra@docentplus.nl

De kosten voor deze training bedragen €190,- per deelnemer. Je kunt je inschrijven door een mail te sturen aan info@docentplus.nl met je naam en de naam en adres van je school en als onderwerp: aanvraag e-learning RTTI in de les.

Online inschrijven