E-learning formatief evalueren met OMZA

Veel leerlingen hebben hun planning en organisatie nog onvoldoende op orde. Maar ook zaken als effectief samenwerken, vertrouwen hebben in jezelf of zelfstandig functioneren zijn de afgelopen schooljaren vanwege online lessen minder gestimuleerd.

De beproefde systematiek van OMZA (Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen Autonomie) geeft leerling, docent en mentor vanuit de RTTI-online app snel een beeld van de gedragskant van het leerproces van de leerling. Een overzichtelijk dashboard toont niet alleen de stand van zaken maar voorziet de leerling ook van handige direct toepasbare studietips!

Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonomie, Welzijn

Leerlingen kunnen in de RTTI-online app periodiek een OMZA-selfie doen, waar ook de Executieve functies en Welbevinden in worden meegenomen. Leerlingen kunnen ook direct aan de slag met de op maat aangeboden interventies. De mentor heeft hiermee automatisch zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van zijn mentorklas en mogelijke interventies.

In deze e-learning leer je met de gedragsindicatoren OMZA het leergedrag van leerlingen eenduidiger en effectiever vast te leggen, sturen en verbeteren.

De e-learning bestaat uit een mix van informatie, filmpjes en opdrachten. Je kunt deze training alleen volgen, maar ook samen met je collega’s. De e-learning duurt ongeveer 2 uur en kan door school/deelnemers zelf ingepland worden. De kosten zijn €75,- per deelnemer.

Online inschrijven Schoolbreed Inschrijfformulier

Werken met OMZA en de OMZA-selfie helpt leerlingen écht verder. Bovendien zijn we veel minder tijd kwijt dan toen we nog gedrag, motivatie, huiswerkattitude enzovoort in Magister moesten zetten. Een daadwerkelijke toevoeging aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.(Marianne, afdelingsleider, Coenecoopcollege)

OMZA-categorieën