Handboek RTTI met theoretische beschouwing

Handboek RTTIDit geheel herziene Handboek RTTI met uitgebreide theoretische beschouwing (hardcover, 366 pagina’s) biedt lio’s, docenten en schoolleiders instrumenten om vanuit formatieve evaluatie het leerpotentieel van iedere leerling optimaal te benutten. Voor een effectief leerproces is het van belang in één metataal over leren te spreken en de te behalen cognitieve beheersingsniveaus (aan) te kunnen duiden. Met RTTI worden de verschillende cognitieve beheersingsniveaus overzichtelijk ingedeeld. Je kunt hiermee achter resultaten kijken, formatief evalueren en voorzien in feedup, feedback en feedforward. Er wordt beschreven hoe je in de praktijk hiermee aantoonbaar ontwikkelingsgericht kunt werken. In het slothoofdstuk (117 pagina’s i.s.m. Prof. Scheerens) is de praktische uitwerking in een theoretische context ingebed.

De auteurs zijn zeer ervaren docenten, onderwijskundigen, toetsconstructeurs, auditors en experts op het gebied van leerprocessen en digitalisering. Zij hebben jarenlange ervaring in het duurzaam implementeren van effectieve leerprocessen specifiek op het gebied van formatieve evaluatie en het geven van (online)trainingen aan docenten en schoolleiders.

Hoe borg ik de kwaliteit van de toetsen? Hoe maak ik van elke toets een formatieve toets? Hoe weet ik of de toetsen voldoende determineren? Hoe krijg ik zicht op de leerontwikkeling van iedere leerling? Hoe werkt formatieve evaluatie in de praktijk? Hoe realiseer ik gerichte en effectieve feedback voor alle leerlingen? Hoe geef ik een verantwoorde en transparante diagnose aan leerlingen, collega’s en ouders? Hoe optimaliseer ik de doorlopende leerlijn? Hoe kan ik praktisch differentiëren? Hoe maak ik een formatieve rubric? Hoe kan ik leerdoelgestuurd werken? Hoe realiseer ik een effectieve doorstroom met elke leerling op de juiste plaats? Hoe vergader ik actiegericht? Hoe krijg ik leerlingen gemotiveerder? Hoe geef ik vorm aan een lerende ontwikkelingsgerichte organisatie? Dit handboek geeft een duidelijk antwoord op deze en vele andere vragen die je als docent en schoolleider tegenkomt. Met praktische formats ter ondersteuning.

Klik hier voor het bestelformulier voor het Handboek RTTI met theoretische onderbouwing, 366 pagina’s (€65,-).