Werkvormen & Presteren

Publictie Werkvormen & PresterenWerkvormen & Presteren is een handboek geschreven voor de dagelijkse lespraktijk van docenten in het voortgezet onderwijs en tevens bruikbaar in het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs. Dit boek is bedoeld als ondersteuning voor het ontwerpen van een effectief instructieproces en als een inspiratiebron bij de lesvoorbereiding.

In dit handboek worden alle voorwaarden voor een effectief instructieproces duidelijk en praktisch beschreven, zodat je het leerpotentieel van de leerlingen kunt optimaliseren en recht kunt doen aan de verschillen. Voor docenten is een uniek scala aan werkvormen op RTTI en fase van de les ontwikkeld en opgenomen, om werkvormen zo in te kunnen zetten dat ze leiden tot maximaal presteren bij de leerling.

De werkvormen zijn ingedeeld op fasen van de les en op de in het onderwijs te onderscheiden cognitieve niveaus. Door deze niveaus te beschrijven en markeren met RTTI kunnen leerprocessen worden gevolgd, gestuurd en verbeterd door zowel docent als leerling. Dit stelt docenten in staat om de inrichting van de les(senreeks) onder de loep te nemen, het instructieproces zo efficiënt mogelijk in te richten en de leerlingen te motiveren.

Het Handboek Werkvormen & Presteren is nog beperkt leverbaar. De informatie uit dit boek is volledig opgenomen in het Handboek RTTI. Wilt u het Handboek Werkvormen & Presteren (€35,-) bestellen kunt u contact opnemen via e-mail o.v.v. uw NAW-gegevens en de titel van deze publicatie.