Toetsbeleid & Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders

Het doel van deze training is dat de vakgroepleiders de onderwijskwaliteit van hun vak duurzaam kunnen monitoren en borgen, en waar nodig effectief sturing kunnen geven aan verbetering. Deze training is geschikt voor vakgroepleiders en RTTI-coördinatoren.

Op de meeste scholen is de vakgroep verantwoordelijk voor het curriculum. De vakgroep legt voor elke jaarlaag vast welke leerdoelen en onderwerpen aan bod komen, en op welk cognitief  niveau de onderwerpen worden behandeld en getoetst. Dit laatste wordt geborgd in een Programma van Toetsing en Doorstroom (PTD). Dit is een matrix waarin de optimale verdeling van RTTI per vak, schooltype en leerjaar is vastgelegd. Het PTD vormt de grondslag van het school(examen)programma zoals vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Programma van Toetsing en Overgang-Onderbouw (PTO). Het opstellen van een PTD is integraal onderdeel van deze training, zodat een optimale doorlopende leerlijn kan worden gerealiseerd. Tevens wordt het PTD gekoppeld aan de leerdoelen.

Met de training Toetsbeleid & Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders leer je om te reflecteren op de kwaliteit en de opbrengsten van het curriculum:

  • komen tot een beoordeling (analyse) van de kwaliteit van de toetsen en opdrachten, de RTTI-codering, de doorlopende leerlijn en de didactische aanpak
  • bepalen welke onderwerpen uit het curriculum voor een volgende cyclus moeten worden aangepast
  • het verantwoorden van de cesuur en N-term van de toetsen. Beoordelen hoe het staat met de voortgang van de leerdoelen en indien nodig verbeteracties aansturen
  • het effectief inzetten van de QA-analyses uit RTTI-online. Hierdoor borg je het proces van formatieve evaluatie van de vakgroep en zorg je dat de inzichten in de resultaten een bijdrage leveren aan het optimaliseren van je onderwijskwaliteit
  • je leert de RTTI-routing in te zetten als docent-onafhankelijke ondersteuning om leerlingen gedifferentieerd aan de slag te laten gaan met cruciale leerstof en ter voorbereiding op de examens

De training Toetsbeleid & Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders is een verdiepende module op de Basistraining RTTI & OMZA en bestaat uit een combinatie van zelfstudie via e-learning en een dag live-training  in Bodegraven op maandag 16 december 2019. Deze training wordt tevens per school georganiseerd op een nader af te stemmen datum bij inschrijving van 5 tot 12 vakgroepleiders. Verdere trainingsdata op aanvraag via info@docentplus.nl. In de e-learning worden de verdiepende vaardigheden aangeleerd voor het maken van een PTD en het werken met de kwaliteits-analyse (RTTI-QA) in RTTI-online. De kosten voor deze training bedragen €475,- per deelnemer.

Inschrijfformulier Toetsbeleid & Kwaliteitszorg voor vakgroepleiders Online inschrijven

IPON 2020
RTTI & OMZA posters
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.